Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2006/2008, Tom 7 (48), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Lewartowski s. 7
Skróty tytułów czasopism i częściej cytowanych wydawnictw zwartych i seryjnych s. 9-14
Die Anzeichen einer überregionalen Kultur in den wikingerzeitlichen Gräbern von Marvelé Mindaugas Bertašius s. 15-24, 3-6
Półwytwór topora kamiennego z Dolistowa Starego, woj. podlaskie Marcin Białowarczuk s. 25-27, 7-8
Zainteresowanie przeszłością i pierwsze pomoce do nauki starożytności w Polsce Roksana Chowaniec s. 29-36, 9-12
Z dziejów badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach kamiennych w międzyrzeczu Bugu i Narwi Michał Dzik s. 13, 37-42
Zespoły grobowe z ceramiką z Oberhof (Aukštakiemai) i z Linkuhnen (Rževskoe) w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Mirosław J. Hoffmann Adam Mackiewicz s. 14-25, 43-49
Szczątki zwierzęce z kompleksu osadniczego w Szestnie - "Czarnym Lesie" Urszula Iwaszczuk s. 51-65
Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie Katarzyna Januszek s. 26-28, 67-71
Z dziejów zainteresowań tzw. babami kamiennymi w Polsce : część I : Tulczyn i Arkadia Piotr Jaworski s. 29-32, 73-76
Szpitalny kościół św. Ducha w Wiślicy w świetle inwentarzy z lat 1590-1639 Andrzej Klubiński s. 77-82
Zagadkowe narzędzie z poroża jelenia, znalezione na osadzie obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyjskich w Tarławkach, woj. warmińsko-mazurskie Violetta Lis Tomasz Purowski s. 33-36, 83-87
Iwieńsko-trzciniecki komponent stylistyczny we wczesnobrązowej ceramice Pojezierza Mazurskiego Dariusz Manasterski s. 37-44, 89-94
Auf der Suche nach dem "Gold des Nordens" Rom, die Barbaren und die Bernsteinstraße Wojciech Nowakowski s. 45, 95-106
Монетные депозиты западных земель Древней Руди (материалы) Валентин Рябцевич s. 107-137, 46
Groby dziecięce w kulturze wielbarskiej Kalina Skóra s. 139-164, 47-51
Skarb z Karlina w świetle archiwaliów : historia odkrycia i losy zabytków Rozalia Tybulewicz s. 165-192, 52-73
Osadnictwo paleolityczne i mezolityczne południowej części obszaru dorzecza Marychy : badania powierzchniowe i sondażowe na Sejneńszczyźnie Anetta Ejdulis s. 193-195, 74-81
Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, III : trzecia wizyta w Dylewie : wykopaliska Tomasz Mikocki s. 197-223, 82-105
Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 "Mały Gawroniec" w Ćmielowie, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie Maciej Krajcarz Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 106-117, 225-234
"Kultura przeworska a reńsko-wezerska strefa kulturowa", Artur Błażejewski, Wrocław 2007 : [recenzja] Magdalena Mączyńska Artur Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 235-241
O efektywnych strategiach badania ceremonialnej konsumpcji bydła i świni w neolicie : odpowiedź Pani Alicji Lasocie-Moskalewskiej Arkadiusz Marciniak s. 243-249
Komentarz Alicja Lasota-Moskalewska s. 250