Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1912, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarz grzebalny w Koziminach (powiat Płoński) Stefan Krukowski s. 1-7
Cmentarzyska grzebalne w pow. Płońskim Stanisław Lencewicz s. 9-13
Sprawozdanie z poszukiwań w Mnichu w pow. Kutnowskim Stanisław Lencewicz s. 15-20
Kopiec w Lubiejewie (powiat Płocki) Stefan Krukowski s. 21-23
Cmentarzysko ciałopalne w Iwanowicach na Górze Klin (pow. Miechowski g. Kielecka) Leon Kozłowski s. 25-48, 3
Dwa groby ze szkieletami skurczonemi w Beszowie i Dziesławicach w Stopnickiem Erazm Majewski s. 1, 49-51
Szkielety skurczone z grobów neolitycznych w Złotej pod Sandomierzem Stanisław Lencewicz s. 1, 53-63
Grób wojownika z epoki Cesarstwa Rzymskiego z Przygodzic, w pow. Ostrowskim (w Wielkopolsce) Józef Kostrzewski s. 65-73
Kilka szczegółów o zabytkach archeologicznych na Kujawach : z teki redakcyjnej notatka ś. p. prof. Hieronima Łopacińskiego Hieronim Łopaciński s. 75-78
Kamień z misą pod Grodziskiem : stacya D. Ż. W. Wiedeńskiej Maryan Wawrzeniecki s. 78-79
Okolice Grodna pod względem archeologicznym : notatki z wycieczek, odbytych w latach 1904-1910 Józef Jodkowski s. 80-88
Dwudziestolecie Muzeum starożytności przedhistorycznych Erazm Majewski s. 89-96
Sprawozdanie z działalności naszego Muzeum (Skarbca) przedhistorycznego za rok 1912 Erazm Majewski s. 97-101
Nowe teorye pochodzenia człowieka : referat wygłoszony 2 maja 1912 r. w sali Uniw. Jagiellońskiego Stanisław Lencewicz s. 103-119
Wykopalisko w Pitdown. s. 119