Znaleziono 4 artykuły

Jadwiga Lewakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niepełna bibliografia prac drukowanych prof. dra Włodzimierza Antoniewicza : uzupełnienia Jadwiga Lewakowska s. 8-11
Niepełna bibliografia prac drukowanych prof. dra Włodzimierza Antoniewicza Jadwiga Lewakowska s. 9-22
Udział Włodzimierza Antoniewicza w pracach instytucji naukowych : uzupełnienie Jadwiga Lewakowska s. 12-18
Członkostwo i udział Włodzimierza Antoniewicza w pracach instytucji naukowych polskich i zagranicznych Jadwiga Lewakowska s. 23-28