Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1965, Tom 26

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Andrzej Kempisty s. 5-12
Źródła Andrzej Kempisty s. 13-56
Cmentarzyska okresu rzymskiego na Mazowszu Andrzej Kempisty s. 57-78
Groby Andrzej Kempisty s. 79-95
Pochówki Andrzej Kempisty s. 6, 96-140
Obrządek pogrzebowy Andrzej Kempisty s. 141-156
The Burial Rite of the Roman Period in Masovia : summary Andrzej Kempisty s. 157-161
Zestawienie częściej używanych skrótów bibliograficznych. s. 162