Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1968, Tom 29

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 7) Stefan Karol Kozłowski s. 5-27
Materiały mezolityczne ze stanowiska II we wsi Płazówka, pow. Kolbuszowa (przysiółek Przewóz) Stefan Karol Kozłowski s. 29-57
Stanowisko mezolityczne wydmowe Holendry Brzezińskie I, pow. Konin Jan Trzeciakowski s. 59-72
Dwa gniazda mezolityczne ze stanowiska I w Czernichowie, pow. Kraków Stefan Karol Kozłowski s. 73-78
Niektóre zagadnienia barwionych pochówków szkieletowych z epoki kamiennej, w świetle odkryć dokonanych nad jeziorem Kisajno, koło Giżycka Jerzy Głosik s. 79-93
Wstęp do chronologii kultury złockiej Zygmunt Krzak s. 95-117
Przyczynek do zagadnień osadniczych stanowiska "Kamieniołom" w Witowie, pow. Kazimierza Wielka Zdzisław Sochacki s. 119-140
Późnorzymski cmentarz w Sarnakach, pow. Łosice Andrzej Kempisty s. 141-163
Prof. dr Stefan Nosek J. Machnik s. 165-168
Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w r. 1966 s. 169-171
Międzynarodowe sympozjum na temat europejskiego neolitu w Moguncji Andrzej Wierciński s. 172-175