Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2004/2005, Tom 6 (47), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bronze Drinking Horn Terminals from Kašučiai Cemetery in the Western Lithuania as a Part of Lively Connections between Southern Curonia and Central Scandinavia Audrone Bliujienė Donatas Butkus s. 13-21
Sudovia in qua Sudovitae : nowa hipoteza na temat genezy kultury sudowskiej Marcin Engel Piotr Iwanicki Agnieszka Rzeszotarska-Nowakiewicz s. 23-34
Heinrich Kemke : pochwała archeologii muzealnej, czyli szkic o rzetelności i zaletach późnej miłości Mirosław J. Hoffmann s. 35-39
Die erhaltenen bestände und Archivalien des Prussia-Museums als eine Quelle für Studien über Römische Funde im Gebiet zwischen Weichsel und Memel Wojciech Nowakowski s. 41-46
Wyniki analizy pyłkowej osadów ze stanowiska w rejonie kompleksu kurhanowego Uniradze-Przewóz na Pojezierzu Kaszubskim Anna Pędziszewska s. 47-51
Osada wczesnośredniowieczna w Poborszowie, województwo opolskie Edelgarda M. Foltyn Eugeniusz Tomczak s. 53-70
Wyniki badań odcisków roślinnych zachowanych na polepie i fragmentach wczesnośredniowiecznych prażnic ze stanowiska 8 w Poborszowie, województwo opolskie Agata Sady s. 71-72
Stan badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem północno-wschodniego Mazowsza Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 73-79
Sieć grodowa na Wysoczyśnie Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu : ze studiów nad pograniczem mazowiecko-prusko-jaćwieskim Jarosław Ościłowski s. 81-105
Tur w neolice na ziemiach polskich Joanna Piątkowska-Małecka s. 107-125
Wyniki badań archeologicznych wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Truszkach Zalesiu, województwo podlaskie w 2003 roku Ewa Marczak s. 127-134
Badania archeologiczne na terenie dziewiętnastowiecznego cmentarza katolickiego w Pucku w sezonie 2004 Michał Starski s. 135-141
Czy to prawda, że w neolicie bydło i świnie jedzono w sposób ceremonialny? Alicja Lasota-Moskalewska s. 143-146
"Disce aut discede", czyli o tym, po co archeologowi potrzebna jest wiedza toponomastyczna i geosgrafia historyczna Elżbieta Kowalczyk-Heyman s. 147-151
Elżbiecie Kowalczyk-Heyman do sztambucha, czyli list otwarty od Redaktora "Światowita" Wojciech Wróblewski s. 153