Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1967, Tom 28

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 3) : kultura komornicka na tle mezolitu Europy Środkowej Stefan Karol Kozłowski s. 5-32
Studia i materiały do poznania kultury ceramiki promienistej w Małopolsce. Cz. 1 Zdzisław Sochacki s. 33-139
The Protohistoric Veneti-Venedi and the Origins of Amber C. C. Lamberg-Karlovsky s. 140-146
Uwagi o chronologii i typologii wczesnośredniowiecznej ceramiki z Sandomierszczyzny Eligia Gąssowska s. 147-175, 4
Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w r. 1965 Stefan Karol Kozłowski Zdzisław Sochacki s. 176-179
Prof. dr Wojciech Kócka Witold Hensel s. 181-182