Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1905, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mogiły w Nowosiółce w powiecie Lipowieckim w gub. Kijowskiej : dokończenie Aleksander Bydłowski s. 1-7
Mogiły w Jackowicy w powiecie Lipowieckim w gub. Kijowskiej Aleksander Bydłowski s. 8-30
O kurhanach ze szkieletami barwionemi świata nadczarnomorskiego Erazm Majewski s. 31-46
O charakterze starszych Kurhanów Grupy Jackowickiej Erazm Majewski s. 47-72
Czaszki z Jackowicy : okres Cymmeryjski : opracowane w pracowni antropologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie Kazimierz Stołyhwo s. 73-80
Groby kamienne ze szkieletami, z epoki kamienia gładzonego, odkryte pod Nałęczowem w roku 1903 Henryk Wiercieński s. 81-88
Hipoteza Kossinny o germańskiem pochodzeniu indoeuropejczyków, a prawda w nauce : studium krytyczne Erazm Majewski s. 89-144
Cmentarzysko w Poszuszwiu w pow. i gub. Kowieńskiej Antoni Zaborski s. 145-148, 5
W sprawie poszukiwań starożytniczych i ochrony zabytków zamierzchłej przeszłości Erazm Majewski s. 148-150
Garnuszek z ozdobą sznurowo-falistą z Beszowy Erazm Majewski s. 150
Materyały do mapy archeologicznej W "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" wyd. pod red. F. Sulimierskiego, Br. Chlebowskiego i Wł. Walewskiego. T. 9, Warszawa 1890 Michał Rawicz-Witanowski s. 153-154
O rozsiedleniu przedhistorycznem Germanów w Niemczech : streszczenie odczytu, wygłoszonego na XXVI zgromadzeniu ogólnem Towarzystwa "Deutsche Anthropologische Gessellschaft" w Kassel (w r. 1895) Gustaw Kossinna s. 155-160
Słowiański Czarny bóg w Anglii Edward Bogusławski s. 160-161
Rasa a naród Erazm Majewski s. 162-168
Naród i cywilizacja Erazm Majewski s. 168-171
O potrzebie muzeów naukowych, "Goniec" r. 1905, nr 464 : [przedruk] Erazm Majewski s. 172-179
Zbiór przedhistoryczny Erazm Majewski s. 179-181, 3
Krótkie przepisy jak się obchodzić z przedmiotami, wydobytymi z ziemi Erazm Majewski s. 180-181
"Einführung in die Geschichte der Slaven, aus dem Polnischen übersetzt von W. Osterloff", Edward Bogusławski, Jena 1904 : [recenzja]. Edward Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 182-201
"Vei ag bygd i Bronzealderen", Sophus Müller, "Aarbög f. Nord Oldkyndighed og Hist.", t. XIX, z. 1 (1904) : [recenzja] Erazm Majewski Sophus Müller (aut. dzieła rec.) s. 202
"Neue Untersuchungen über die Dolichokephalie", A. v. Török, "Zeitschr. f. Morphologie u. Anthropologie", t. 8 (1905), s. 215-238 : [recenzja] Erazm Majewski A. v. Török (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Mystificationen. I. Die Wahrheit über die Slavenapostel und ihr Wirken. II. Künstliche Sagen. Die weise Libusza - ein Mann", Aleksander Brückner, "Beilage zur Allgem. Zeitung", 1903, N. 163-164, 249-250 : [recenzja] Edward Bogusławski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 203
Książki nadesłane do redakcyi. s. 204-206