Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2001, Tom 3 (44), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skróty tytułów czasopism. s. 5-9
Znaleziska monet rzymskich na tle osadnictwa Pomorza w okresie wpływów rzymskich i Wędrówek Ludów Renata Ciołek s. 11-15
Megalit bez pochówku : Szczepanki st. VI w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich Witold Gumiński s. 10, 17-26
Materiały wczesnośredniowieczne ze stanowiska II w Ruścu, gm. Nadarzyn, woj. mazowieckie Agnieszka Jaremek s. 27-39
Неолит юга Европейской части России I. S. Kameneckij s. 41-90
Wojna oczami archeologa : uwagi na temat sposobów walki ludności kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich w świetle źródeł archeologicznych Bartosz Kontny s. 2, 91-119
Szczątki zwierzęce z doliny Tygrysu i Eufratu z okresu neolitu przedceramicznego Alicja Lasota-Moskalewska s. 121-131
Archeologia śmierci : stan i potencjał Kazimierz Lewartowski s. 133-144
Schyłkowoneolityczny grób szkieletowy z ozdobami bursztynowymi ze stanowiska X w Ząbiu, woj. warmińsko-mazurskie Dariusz Manasterski Karol Piasecki Adam Waluś s. 145-166, 18
Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, I : pierwsza wizyta w Dylewie Tomasz Mikocki s. 167-180, 32
Pasterze mamutów Karol Piasecki s. 181-196
Niezwykłe narzędzia kościane z wczesnej epoki żelaza znalezione na osadzie w Żubronajciach Joanna Piątkowska-Małecka s. 197-203, 2
Fenotyp dawnych Słowian (VI-X w.) Łukasz Maurycy Stanaszek s. 205-212
Bursztyn w kulturze kurhanów zachodniobałtyjskich Aleksandra Żórawska s. 213-231
Redakcja Rocznika Instytutu Archeologii UW "Światowit" do Autorów i Czytelników. s. 233-235