Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1969, Tom 30

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora : z okazji 25-lecia PRL Witold Hensel
Zagadnienie przejścia od paleolity środkowego do górnego w Polsce południowej w aspekcie elementów postępu technicznego Stanisław Kowalski s. 5-21
Zagadnienie zróżnicowań kulturowych w mezolicie Polski Hanna Więckowska s. 23-115
Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 9) : w sprawie granicy paleolitu i mezolitu w Polsce Stefan Karol Kozłowski s. 117-134
Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 10) : kościane harpuny i ostrza mezolityczne Stefan Karol Kozłowski s. 135-152
Zarys problematyki kultury ceramiki promienistej : ze szczególnym uwzględnieniem terenów polskich Zdzisław Sochacki s. 153-159
Kultura Słowian w wiekach od VI do X Witold Hensel s. 161-175
Nowe dane do poznania kultury jerzmanowickiej w Polsce Stanisław Kowalski s. 177-188
Osadnictwo mezolityczne w rejonie górnej Warty Bolesław Ginter s. 189-202
K otázkám osídlení duny Mačianske vřšky v Seredi Slavomil Vencl s. 203-224
Do dyskusji nad rozprzestrzenianiem się archeologicznej kultury "pomorskiej" Witold Hensel s. 225-228
Uwagi o metodzie badania i publikowania szkieletowych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych Maria Miśkiewicz s. 229-236
"Historische Schätze aus der Sowjetunion", Zürich 1967 : [recenzja] Witold Hensel s. 237-239
"Археологические открытия 1966 года", red. Б. А. Рыбаков, Moskwa 1967 : [recenzja] Witold Hensel Boris Aleksandrovič Rybakov (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"L'archéologie du village médiéval", Louvain et Gand 1967 : [recenzja] Witold Hensel s. 241-243
"Dessau - Mosigkau - Ein frühslawischer Siedlungsplatz im mittleren Elbgebiet", Bruno Krüger, Berlin 1967 : [recenzja] Witold Hensel Bruno Krüger (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"Analisis Quimico de Ceramicas Arquelogicas e Historia Mexico", Laura Alvarez de la Cadena, Mexico 1967 : [recenzja] Laura Alvares de la Cadena (aut. dzieła rec.) s. 248
Katedra Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w altach 1945-1967 Marek Gedl s. 249-257
Katedra Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1967 Stefan Karol Kozłowski Zbigniew Stasiak s. 258-260
Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego do Wielkiej Brytanii Andrzej Kempisty s. 260
Sprawozdanie z wyjazdu do Wielkiej Brytanii Bolesława Chomentowska s. 261
Notatka z pobytu w Bułgarskiej Republice Ludowej Zdzisław Sochacki s. 261-262
Sprawozdanie z praktyki zagranicznej grupy studentów Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW w 1967 r. Stefan Karol Kozłowski s. 262-263
Sprawozdanie z wyjazdu do USA Maria Miśkiewicz s. 264
Z dziedziny szkolenia uniwersyteckiego w zakresie prahistorii Witold Hensel s. 265-270