Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1929, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji.
Powstanie i losy Muzeum Archeologicznego Erazma Majewskiego Włodzimierz Antoniewicz s. 1-19
Naczynia neolityczne z grobu skrzynkowego w Smoszewie, w powiecie płońskim Eugenja Stołyhwowa s. 20-31
Znalezisko kruhowickie : najstarsze ślady handlu wschodniego na ziemiach polskich Stefan Przeworski s. 32-68
Zabytki z cmentarzyska popielnicowego w Nietulisku D., w pow. opatowskim Janina Krajewska s. 69-94
Groby ciałopalne w obstawie kamiennej w Nowodworach koło Warszawy Jadwiga Antoniewiczowa s. 95-148
O skarbie srebrnym z Choniakowa na Wołyniu Piotr Bieńkowski s. 149-181, 6
Zagadkowe amforki z Ukrainy Włodzimierz Antoniewicz s. 182-188
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Tow. Naukowego Warszawskiego : za okres od dn. 1.VII 1928 do dn. 30.VI 1929 Włodzimierz Antoniewicz s. 189-190
Zakład Archeologji Przedhistorycznej Uniwersytetu Warszawskiego. s. 190-193
Regulamin Redakcji "Światowita". s. 193
"Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen", Ernst Petersen, Berlin 1929 : [recenzja] Włodzimierz Antoniewicz Ernst Petersen (aut. dzieła rec.) s. 194-196
Avis. s. 196