Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1995, Tom 40

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Jerzy Gąssowski s. 3-5
Uwagi wstępne Stanisław Bylina Przemysław Urbańczyk s. 7-8
Problemy słowiańskiego świata zmarłych : kategorie przestrzeni i czasu Stanisław Bylina s. 9-25
Archäologische Zeugnisse von den heidnischen Volksglauben in Riga während des 12-13 Jahrhunderts Andris Caune s. 26-42
Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć archeologicznych Jerzy Gąssowski s. 43-52
Языческая Русь : генезис государственности в IX-X вв. Nikolaj F. Kotlâr s. 53-69
Religion und ethnisches Bewußtsein bei den Lutizen Christian Lübke s. 70-90
Kijów w ukraińskiej demonologii Wołodymyr Ryczka Wiktoria Wełyczko s. 91-99
Współczesne językoznawcze metody (etymologiczna i filologiczna) rekonstruowania prasłowiańskich wierzeń Leszek Moszyński s. 100-112
The Trinity Concept in the Slavonic Ideological System and the Slavonic Spatial Measurement System Andrej Pleterski s. 113-143
Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce Hanna Popowska-Taborska s. 144-157
Vanda Mari, Vanda terrae, aeri Vanda imperet : the Cracowian Tripartie Earth-Heaven-Sea Formula and Her Old-Icelandic, Old-Irish and Old-High-German Counterparts Leszek Paweł Słupecki s. 158-167
Religia pogańska jako ideologia społeczeństw plemiennych Przemysław Urbańczyk s. 168-173
Modele recepcji rytuału szkieletowego u Słowian wschodnich i zachodnich Helena Zoll-Adamikowa s. 174-184
Проблемы происхождения славянской теонимии : опыт верификации В. В. Мартынов s. 185-189
Lista uczestników konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów", Baranów k. Sandomierza, 5-7.10.1995. s. 190-191
Jak datować źródła archeologiczne? : zapytajmy fizyków! Ludomir R. Łoźny s. 192-205