Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
2003, Tom 5 (46), Numer B

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji "Światowita" Wojciech Wróblewski s. 15
Pomiędzy antykiem a wczesnym średniowieczem : Italia wobec inwazji Longobardów Andrzej Buko s. 17-35
Badania wykopaliskowe w Krośnie, gmina Pasłęk, stanowisko I w sezonie 2002 i 2003 Roksana Chowaniec s. 37-43
Przyczynek do problematyki badawczej fragmentów naczyń ceramicznych znajdowanych na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych Mazowsza Michał Dzik s. 45-52
Szczepanki 8 : nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach Witold Gumiński s. 53-104
Kultura łużycka czy kultura kurhanów zachodniobałtyjskich (?) na stanowisku Szczepanki 8, Mazury Adam Lisiecki s. 105-110
Przekaz z zaświatów : analiza zestawów uzbrojenia z grobów w kulturze przeworskiej z okresu wczesnorzymskiego i początków młodszego okresu rzymskiego Bartosz Kontny s. 111-178
Le paleolithique ancien et moyen d’Hummal (El Kowm, Syrie Centrale) Thomas Hauck Jean-Marie Le Tensorer Dorota Wojtczak s. 179-186
Proces udomowienia zwierząt w świetle badań archeozoologicznych Alicja Lasota-Moskalewska s. 187-192
Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 2 – „Góra Wieżowa” w Truszkach-Zalesiu, gmina Kolno, województwo podlaskie Ewa Marczak s. 193-200
Rzeźby z kolekcji von Rose w Döhlau, II : druga wizyta w Dylewie Tomasz Mikocki s. 201-206
Pies w neolicie na ziemiach polskich Jacek Gubernat Joanna Piątkowska-Małecka s. 207-242
Wstępne wyniki dwunastego sezonu prac wykopaliskowych na cmentarzysku kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej (?) w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich Anna Gręzak Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski s. 243-250
Badania w osadzie przygrodowej w Jeziorku stan. I Agnieszka Jaremek s. 251-254
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2002 w Dylewie, gmina Grunwald, województwo warmińsko-mazurskie Piotr Jaworski Monika Muszyńska Karolina Paczyńska s. 255-260
Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2003 r. w Troszynie Polskim stan. 27, woj. mazowieckie Władysława Roszyk s. 261-265
"Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej", Janusz Górecki, Poznań : [recenzja] Andrzej Buko Janusz Górecki (aut. dzieła rec.) s. 267-269
Patrimonium non monetae est... : w odpowiedzi prof. Aleksandrowi Bursche Piotr Górny Paweł Kościelecki s. 271-279
Zamiast odpowiedzi Aleksander Bursche s. 281
System inwentaryzowania starożytnych źródeł ruchomych w Wielkiej Brytanii Andrew Burnett s. 282-286
"Mityczny" Liw raz jeszcze, czyli o krótkich nogach niecnych praktyk badawczych : uwagi na marginesie polemiki Elżbiety Kowalczyk Wojciech Wróblewski s. 287-299
Waldemar Chmielewski (1929-2004) Stefan Karol Kozłowski s. 311