Znaleziono 7 artykułów

Władysława Roszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Monety rzymskie znalezione na osadzie kultury łużyckiej w miejscowości Liw, st. 4, województwo mazowieckie Aleksander Bursche Władysława Roszyk s. 46-50
Pruszków, st. 9, gm. loco, woj. warszawskie, AZP 58-64 Władysława Roszyk s. 70
Patków, st. 1, gm. Niemojki, woj. bialskopodlaskie, AZP 56-83 Władysława Roszyk s. 91-92
Przyczynek do problematyki starożytnego osadnictwa Mazowsza i Podlasia : stanowisko nr I w Patkowie, gmina Łosice, powiat Łosice, województwo mazowieckie Władysława Roszyk s. 221-230
Petrykozy, woj. mazowieckie : badania w latach 2009-2010 Władysława Roszyk s. 235-238, 3
Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2003 r. w Troszynie Polskim stan. 27, woj. mazowieckie Władysława Roszyk s. 261-265
Petrykozy, woj. mazowieckie : badania w 2011 roku Władysława Roszyk s. 331-336