Znaleziono 15 artykułów

Joanna Piątkowska-Małecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Exploitation of Animals at an Early Iron Age Site at Topaz Gala (Turkmenistan) Joanna Piątkowska-Małecka Teresa Tomek s. 9-24
Gospodarowanie zwierzętami na osadzie otwartej kultury łużyckiej w Grzybianach koło Legnicy, stanowisko 1, woj. dolnośląskie Katarzyna Anc Aneta Chormańska Maciej Gągała Joanna Kaczyńska Artur Kur Joanna Piątkowska-Małecka s. 49-67
Animal Remains from Middle Bronze Age Graves at Tell Arbid (Syria) Joanna Piątkowska-Małecka Zuzanna Wygnańska s. 67-80
Konsumpcja mięsa na wczesnośredniowiecznej osadzie Bródno Stare, stan. I Anna Gręzak Joanna Piątkowska-Małecka s. 69-77
Tur w neolice na ziemiach polskich Joanna Piątkowska-Małecka s. 107-125
Szczątki zwierzęce ze stanowiska w Osinkach, województwo suwalskie Alicja Lasota-Moskalewska Joanna Piątkowska-Małecka s. 147-152
Zwierzęce szczątki kostne z wczesnej epoki żelazana na stanowisku X w Ząbiu, gmina Stawiguda, województwo warmińsko-mazurskie Anna Gręzak Alicja Lasota-Moskalewska Joanna Piątkowska-Małecka s. 177-188
Pochówki końskie na obszarze Polski północno-wschodniej w I tysiącleciu n.e. Joanna Piątkowska-Małecka s. 186-201
Zwierzęce szczątki kostne z osady w Żubronajciach : wstępne wyniki analizy Joanna Piątkowska-Małecka s. 186-192
Konsumpcja mięsa w Grodnie - osadzie z wczesnej epoki żelaza Joanna Piątkowska-Małecka s. 186-192
The simplest bone tools Alicja Lasota-Moskalewska Joanna Piątkowska-Małecka s. 193-196
Niezwykłe narzędzia kościane z wczesnej epoki żelaza znalezione na osadzie w Żubronajciach Joanna Piątkowska-Małecka s. 197-203, 2
Pies w neolicie na ziemiach polskich Jacek Gubernat Joanna Piątkowska-Małecka s. 207-242
"Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza", Joanna Piątkowska-Małecka, Olsztyn 2003 : [recenzja] Mirosław J. Hoffmann Joanna Piątkowska-Małecka (aut. dzieła rec.) s. 389-391
Animal Bone Remains from Tell Arbid (Season 2009) - Archaeological Analysis Joanna Piątkowska-Małecka Anna Smogorzewska s. 439-450