Znaleziono 6 artykułów

Michał Dzik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów badań wczesnośredniowiecznych cmentarzysk z grobami w obudowach kamiennych w międzyrzeczu Bugu i Narwi Michał Dzik s. 13, 37-42
Przyczynek do problematyki badawczej fragmentów naczyń ceramicznych znajdowanych na wczesnośredniowiecznych cmentarzyskach szkieletowych Mazowsza Michał Dzik s. 45-52
Aleksandrowo, woj. podlaskie : badania w latach 2008-2009 Michał Dzik s. 1, 167-168
Korzeniówka Mała, woj. podlaskie : badania w latach 2009-2010 Michał Dzik s. 1, 221-222
Twarogi Lackie, woj. podlaskie : badania w latach 2007-2008 Michał Dzik s. 1, 277-278
Twarogi Lackie, st. 9. woj. podlaskie : badania w roku 2011 Michał Dzik s. 359-362