Znaleziono 21 artykułów

Stefan Karol Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślady najdawniejszych grup ludzkich (paleolit i mezolit) w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich Stefan Karol Kozłowski s. 3-10
Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 7) Stefan Karol Kozłowski s. 5-27
Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 3) : kultura komornicka na tle mezolitu Europy Środkowej Stefan Karol Kozłowski s. 5-32
Grzybowa Góra, gm. Mirzec, woj. kieleckie. Zespół stanowisk "Rydno" Janusz Budziszewski Stefan Karol Kozłowski Karol Szymczak s. 11-12
Grądy-Woniecko, gm. Rutki, woj. łomżyńskie. Stanowisko 1 Stefan Karol Kozłowski Karol Szymczak s. 12-13
Materiały mezolityczne ze stanowiska II we wsi Płazówka, pow. Kolbuszowa (przysiółek Przewóz) Stefan Karol Kozłowski s. 29-57
Dwa gniazda mezolityczne ze stanowiska I w Czernichowie, pow. Kraków Stefan Karol Kozłowski s. 73-78
Nemrik 9 Stefan Karol Kozłowski s. 102-111
La reprise des fouilles a M'Lefaat (Saison 1989) Stefan Karol Kozłowski Kazimierz Kuźma Karol Szymczak s. 112-118
Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 9) : w sprawie granicy paleolitu i mezolitu w Polsce Stefan Karol Kozłowski s. 117-134
Z problematyki polskiego mezolitu (cz. 10) : kościane harpuny i ostrza mezolityczne Stefan Karol Kozłowski s. 135-152
Znalezisko pięściaka w pobliżu Radomia Stefan Karol Kozłowski Wojciech Twardowski s. 145-148
Z książki adresowej Erazma Majewskiego Stefan Karol Kozłowski Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 147-158
Nowy inwentarz paleolityczny z Tokar-Rąbierza, pow. Gostynin Stefan Karol Kozłowski Zygmunt Prószyński Elżbieta Sachse-Kozłowska s. 149-161
Kronika Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w r. 1965 Stefan Karol Kozłowski Zdzisław Sochacki s. 176-179
Materiały paleolityczne ze stanowiska wydmowego Tokary-Rąbierz, pow. Gostynin : przemysł tokarski Stefan Karol Kozłowski s. 253-269
Katedra Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1967 Stefan Karol Kozłowski Zbigniew Stasiak s. 258-260
Sprawozdanie z praktyki zagranicznej grupy studentów Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej UW w 1967 r. Stefan Karol Kozłowski s. 262-263
Tell El Saadiya Piotr Bieliński Stefan Karol Kozłowski s. 289-290
Pięćdziesiąt lat dydaktycznej działalności Katedry Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Karol Kozłowski s. 293-306
Waldemar Chmielewski (1929-2004) Stefan Karol Kozłowski s. 311