Znaleziono 9 artykułów

Anna Gręzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsumpcja mięsa na wczesnośredniowiecznej osadzie Bródno Stare, stan. I Anna Gręzak Joanna Piątkowska-Małecka s. 69-77
Wyszembrok, st. IVa, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Anna Gręzak Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 80
Konsumpcja mięsa w grodzie warszawskim w świetle zwierzęcych szczątków kostnych Anna Gręzak s. 155-167
Konsumpcja mięsa w grodzie warszawskim w świetle zwierzęcych szczątków kostnych Anna Gręzak s. 155-167
Zwierzęce szczątki kostne z wczesnej epoki żelazana na stanowisku X w Ząbiu, gmina Stawiguda, województwo warmińsko-mazurskie Anna Gręzak Alicja Lasota-Moskalewska Joanna Piątkowska-Małecka s. 177-188
Wyszembork, st. IVa, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Anna Grężak Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 196
Wstępne wyniki dwunastego sezonu prac wykopaliskowych na cmentarzysku kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej (?) w Paprotkach Kolonii w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich Anna Gręzak Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski s. 243-250
Zwierzęcy materiał kostny z halsztackiego osiedla nawodnego w Pieczarkach, gmina Giżycko Anna Gręzak s. 440-444
Szczątki zwierzęce z halsztackiego osiedla nawodnego w Mołtajnach, gmina Barciany Anna Gręzak s. 445-451