Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1902, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z czteroletniej działalności "Światowita" Erazm Majewski
"Mogiły" o nasypie kamiennym w powiecie Kamienieckim Franciszek Pułaski s. 3-39
Kurhany kamienne w pow. Lidzkim, gub. Wileńskiej Wandalin Szukiewicz s. 2, 40-45
Notatki archeologiczne Romuald Erzepki s. 46-53
Znaki symboliczne na ołowiu (plomby), ich znaczenie i klasyfikacja Karol Bołsunowski s. 54-72
Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym. Cz. 2 Erazm Majewski s. 73-144
Szmaragd starożytny i pierścień. s. 145-146
Spis zabytków epoki kamienia gładzonego, znalezionych w gub. Wołyńskiej Ludwik Żytyński s. 146-148
Kurhany w Niewieżnikach w pow. Poniewieskim Marya Butrymówna s. 148-150
Zabytki podolskie I. Potemkowski s. 150-154
Posążek marmurowy I. Potemkowski s. 154
Wykopaliska pod Łęczycą Jan Górecki s. 155-157
W sprawie kamieni ze "śladami" Tomasz Lisiewicz s. 157-160
Prośba! Erazm Majewski s. 160
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła d-ra Lubora Niederle'go p.t.: "Lidstvo v dobe předhistorycke". Cz. 4, Żelazo Ksawery Chamiec s. 163-193
Jak rozkopywać kurhany Erazm Majewski s. 193-200
Materyały do mapy archeologicznej : archeologia przeddziejowa w „Słowniku Geogr.”, t. 4-6 Michał Rawicz-Witanowski s. 201-206
Rzut oka na dzieje przedhistoryczne ziemi Obodrytów północnych i Lutyków zachodnich (dziś Meklenburskie) Erazm Majewski s. 206-233
O cechach specyficznie ludzkich u naszych przodków : odczyt, wygłoszony w sierpniu 1901 r. na Zjeździe niemieckiego Towarzystwa antropologicznego w Metzu Herman Klaatsch Kazimierz Stołyhwo (tłum.) s. 234-245
"Die Schädelform der Altwendischen Bevölkerung Mecklenburgs", R. Asmus, Rostok 1900 : [recenzja] Erazm Majewski R. Asmus (aut. dzieła rec.) s. 246
"Pourqoi les Anthropoïdes ne sont ils pas marcheurs bipèdes?", Ad. Bloch, Paris 1900 : [recenzja] Erazm Majewski Adolphe Bloch (aut. dzieła rec.) s. 246-247
Metoda i środki poznania czasów przedhistorycznych w przeszłości Słowian, Edward Bogusławski, Kraków 1901 ; Methode u. Hilfsmittel der Erfoschunf der vorhistorischen Zeit in der Vergangenheit der Slaven, Edward Bogusławski, Berlin 1902 : [autoreferat]. Edward Bogusławski s. 247-258
"Die ersten Bewohner der Nordseeküste", H. C. Folmer, "Archiv für Anthropologie" t. 26, z. 3 (1900) : [recenzja] Erazm Majewski Hendrik Christiaan Folmer (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Album zabytków przedhistorycznych Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zebranych w Muz. Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu". Z. 2, K. Koehler, Poznań 1900 : [recenzja] Erazm Majewski K. Koehler (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydane staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie". T. 4-5, Kraków 1900-1901 : [recenzja] Franciszek Pułaski s. 261-265
Wzmianka o wykopaliskach przedhistorycznych Hieronim Łopaciński s. 265
Siedziby neolityczne Erazm Majewski s. 266
"Czaszka krótkogłowa" Erazm Majewski s. 267
Wielbłąd czwartorzędowy. s. 267
Projekt międzynarodowej kartografii przedhistorycznej Erazm Majewski s. 267-268
Co to jest antropologia? Erazm Majewski s. 268-270
Sprawozdanie z działu archeologii przedhistorycznej na wystawach rolniczo-przemysłowej, oraz przedmiotów sztuki i starożytności w Lublinie 1901 r. Hieronim Łopaciński s. 271-276
Skorowidz analityczny do treści tomu czwartego "Światowita" Bruno Wincenty Korotyński s. 277-280