Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1934/1935, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O Państwowy Instytut Archeologiczny w Warszawie Włodzimierz Antoniewicz s. 9-14
Stratigraphie capsienne R. Vaufrey s. 15-34
Die geographischen Datierungen in der Vorgeschichte Finnlands Aarne Äyräpää s. 35-46
Übersicht der mährischen paläolithischen Funde Josef Skutil s. 47-78
Grób skrzynkowy neolityczny w Poniatówce, pow. chełmski, woj. lubelskie Zofja Podkowińska s. 79-96
Zabytki neolityczne z jam mieszkalnych w Poskwitowie (pow. Miechów) Tadeusz Kutz s. 97-115
[Ś. p. Tadeusz Karol Kutz...] Wiktor Ber s. 115-116
Badania archeologiczne w Ostapiu na Podolu Jan Bryk s. 117-144
O kilku oszczepach krzemiennych znalezionych na ziemiach polskich Włodzimierz Antoniewicz s. 145-158
Gliniane modele chat kultury ceramiki malowanej na Ukrainie Kazimierz Majewski s. 159-174
Wykopaliska moszczanickie Aleksander Pawłowski s. 175-182
Zarys kierunków rozwojowych muzealnictwa prehistorycznego w Niemczech Tadeusz Reyman s. 183-206
Trzy ważne kongresy międzynarodowe Włodzimierz Antoniewicz s. 207-254
Wykopaliska i badania archeologiczne pontyfikalnego Instytutu Biblijnego w Dolinie Jordanu na tle archeologji palestyńskiej S. J. Gąsiorowski s. 255-272
Sprawozdanie Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Tow. Naukowego Warszawskiego : za okres od dn. 1.VI-1932 r. do 30.VI-1933 Włodzimierz Antoniewicz s. 273-281
Sprostowanie nieścisłości Włodzimierz Antoniewicz s. 282-285
Regulamin Muzeum Archeologicznego im. Erazma Majewskiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 285
"Plastyka eneolityczna kultury ceramiki malowanej w Polsce", Helena Cehak, "Światowit", t. 14 (1930/31) : [recenzja] Kazimierz Majewski Helena Cehak (aut. dzieła rec.) s. 286-288
"Etrurja i Etruskowie", Edmund Bulanda, Lwów 1934 : [recenzja] K. Michałowski Edmund Bulanda (aut. dzieła rec.) s. 288-289
"Keltische Metallarbeiten", W. v. Jenny, Berlin 1935 : [recenzja] Janina Rosen-Przeworska Wilhelm von Jenny (aut. dzieła rec.) s. 290-291
Regulamin Redakcji "Światowita". s. 291-292