Znaleziono 10 artykułów

Franciszek Pułaski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mogiły" o nasypie kamiennym w powiecie Kamienieckim Franciszek Pułaski s. 3-39
"Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydane staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie". T. 4-5, Kraków 1900-1901 : [recenzja] Franciszek Pułaski s. 261-265
"Katechizm Brzeski" 1553/54 r. : (notatka bibliograficzna) Franciszek Pułaski s. 320-344
Spory o bibliotekę i zapis Konstantego Świdzińskiego. (Fragment z dziejów Biblioteki Ordynacyi hr. Krasińskich w Warszawie) Franciszek Pułaski s. 333-360
"Katalog rękopisów Muzeum A. Mickiewicza w Paryżu", oprac. Adam Lewak, przedm. poprzedził Fr. Pułaski, Kraków 1931 : [recenzja] Stanisław Pigoń Adam Lewak (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 342-347
"Collectanea Biblioteki ordynacyi hr. Krasińskich. Nr. 1. Katechizm Brzeski 1553/1554 r.", wyd. i przedm. poprzedził Franciszek Pułaski, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Catechismus", wyd. Franciszek Pułaski, Kraków 1910 ; "Joachima Bielskiego Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną i Bartosza Paprockiego Odpowiedź", wyd. Jan Czubek, Kraków 1910 ; "Pisma Jana Dzwonowskiego (1608-1625), wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 ; "Walna Wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę (1617 r.)", wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Badecki (aut. dzieła rec.) Joachim Bielski (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Dzwonowski (aut. dzieła rec.) Bartosz Paprocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 396-399
"Z nieznanych trenów Wacława Potockiego", Franciszek Pułaski, "Biblioteka warszawska", I, 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 479-480
"Biernata z Lublina Ezop", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1910 ; "Dyalog Palinura z Charonem", utwór Pseudo-Lukiana w tłumaczeniu Biernata z Lublina wyd. i przedm. poprzedził, Franciszek Pułaski, Warszawa 1909 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 579-587
"Katechizm Brzeski 1553/1554", wyd. i przedm. poprzedził Franciszek Pułaski, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Woyde Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 588-590