Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1906, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzkość w dobie przeddziejowej : streszczenie dzieła d-ra Lubora Niederle'go p. t.: "Lidstvo v době předhistorycké". Cz. 6, dokończenie Ksawery Chamiec s. 3-39
Cmentarzyska z grobami rzędowemi w Krasinie, Romatowie i Koziminach w pow. Sierpeckim i Płońskim, gub. Płockiej Leon Rutkowski s. 3-15
Pomiary czaszek z cmentarzysk rzędowych w powiatach Sierpieckim i Płońskim : (Krasino-Smoszewo i Romatowo-Koziminy) Leon Rutkowski s. 16-21
Cmentarzysko rzędowe w Korzybiu w pow. Płońskim Leon Rutkowski s. 22-31
Pomiary czaszek z cmentarzyska rzędowego w Korzybiu Małem, pow. Płoński Leon Rutkowski s. 32-38
Cmentarzyska rzędowe w Rostkowie, Strzeszewie, Wierzbicy, Żochowie, Blichowie i Rogowie Franciszek Tarczyński s. 39-43, 5
Rzut oka na dotychczasowe badania stacyi starokamiennej w Kijowie Ksawery Chamiec s. 40-48
Cmentarzysko ciałopalne we wsi Ostrołęce I. B. Czekieruk s. 44-45
Grób ciałopalny skrzynkowy w Szerominie, w pow. Płońskim Leon Rutkowski s. 1, 44
Prośba : (dziesięcioro przykazań archeologiczno-przedhistorycznych) Erazm Majewski s. 45-47
Dzieła, które koniecznie trzeba przeczytać, aby zostać czynnym miłośnikiem archeologii przedhistorycznej. s. 47
Powiat Stopnicki pod względem przedhistorycznym. Cz. 2 Erazm Majewski s. 48-64
Jak rozwiązano kwestyę pochodzenia ludów aryjskich Azyi? : kongres w Angers, posiedzenie dnia 8 sierpnia : przekład Z. Zaborowski s. 49-53
Dyskusya w sprawie eolitów Rutota wszczęta w berlińskiem Towarzystwie Antropologicznem z powodu kolekcyi profesora Klaatscha. s. 53-63
"Slovanské starožitnosti", Lubor Niederle, Praha 1902-4 : [recenzja] Edward Bogusławski Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 64-66
"Přichod Čechů a archaeologie", Lubor Niederle, "Český Časopis historycký", r. 12 (1906) ; "Das letzte Decennium der böhmischen Archäologie", Lubor Niederle, "Čechische Revue", (1907) I : [recenzja] Edward Bogusławski Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 66-69
"Die Fortschritte der Lehre von den fossilen Knochenresten des Menschen in den Jahren 1900 bis 1903", Hermann Klaatsch, "Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungsgeschichte", t. 12 (1902), s. 545-651 : [recenzja] P. Bartels Hermann Klaatsch (aut. dzieła rec.) s. 69-70
"Die Vorgeschichte des Menschen", G. Schwalbe, Brunświk 1904 : [recenzja] Georg Thilenius Gustav Schwalbe (aut. dzieła rec.) s. 71-73
"Das letzte Decennium der böhmischen Archaeologie", Lubor Niederle, "Čechische Revue", Praga 1907 : [recenzja] Ksawery Chamiec Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 73-79
"Archeołogiczeskij kabinet Imperatorskago Warszawskago Uniwersiteta", istoricz. oczerk sost. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Hieronim Łopaciński Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 79-80
"Morava za praveku", I. L. Czervinka, Berno 1902 : [recenzja] S. J. Czarnowski I. L. Czervinka (aut. dzieła rec.) s. 80-81
"Beiträge zur Kenntnis der Quartärzeit in Mähren", Martin Křiž, Steinitz (Zdanice) 1903 : [recenzja] Stanisław Jan‏ Czarnowski Martin Křiž (aut. dzieła rec.) s. 82-84
W sprawie założenia Muzeum Starożytności : dwa wyjątki z protokołów. s. 84-89
Bibliografia archceologii przedhistorycznej polskiej i Polski dotyczącej s. 90-114
Sprawozdanie ze stanu i działalności Pracowni Antropologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie za rok 1905 s. 115-117
Nowości nadesłane do redakcyi. s. 117-119