Znaleziono 10 artykułów

Leon Rutkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cmentarzyska z grobami rzędowemi w Krasinie, Romatowie i Koziminach w pow. Sierpeckim i Płońskim, gub. Płockiej Leon Rutkowski s. 3-15
Pomiary czaszek z cmentarzysk rzędowych w powiatach Sierpieckim i Płońskim : (Krasino-Smoszewo i Romatowo-Koziminy) Leon Rutkowski s. 16-21
Cmentarzysko rzędowe w Korzybiu w pow. Płońskim Leon Rutkowski s. 22-31
Pomiary czaszek z cmentarzyska rzędowego w Korzybiu Małem, pow. Płoński Leon Rutkowski s. 32-38
Cmentarzyska rzędowe w Rostkowie, Strzeszewie, Wierzbicy, Żochowie, Blichowie i Rogowie Franciszek Tarczyński s. 39-43, 5
Grób ciałopalny skrzynkowy w Szerominie, w pow. Płońskim Leon Rutkowski s. 1, 44
Szkielety i czaszki z cmentarzysk rzędowych powiatów Płońskiego, Płockiego i Sierpskiego Leon Rutkowski s. 49-59
Cmentarzysko rzędowe w Święcicach (pow. Płocki) Leon Rutkowski s. 102-104
Zestawienie tymczasowych pomiarów, dotyczących charakterystyki antropometrycznej dawnej ludności powiatów płockiego, sierpskiego i płońskiego (z cmentarzysk rzędowych) Leon Rutkowski s. 104-108
Notatki do mapy archeologicznej gubernii płockiej Leon Rutkowski s. 213-214