Znaleziono 15 artykułów

Hieronim Łopaciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka szczegółów o zabytkach archeologicznych na Kujawach : z teki redakcyjnej notatka ś. p. prof. Hieronima Łopacińskiego Hieronim Łopaciński s. 75-78
"Archeołogiczeskij kabinet Imperatorskago Warszawskago Uniwersiteta", istoricz. oczerk sost. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1904 : [recenzja] Hieronim Łopaciński Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Kilka wiadomości o wykopaliskach s. 99-104
Nowe stacye krzemienne Hieronim Łopaciński s. 163
Popielnice i inne wykopaliska Hieronim Łopaciński s. 184
"G. Ossowski. Esquisse biographique (20 novembre 1835 - 28 avril 1897), S. K. Kuzniecow, Warszawa 1898 : [recenzja] Hieronim Łopaciński S. K. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 226-227
Z czasów wojen kozackich : przyczynki do dziejów Lublina z lat 1648-1655 ze źródeł współczesnych zebrane Hieronim Łopaciński s. 228-248
Różne wykopaliska (Rybaki, Miastkowo, Kurów, Wola Przybysławska, Modryń) Hieronim Łopaciński s. 234-235
Przyczynek do bibliografii literatury archeologicznej Hieronim Łopaciński s. 239-240
"Trzecieski (Trzycieski) Andrzej", Hieronim Łopaciński, Warszawa 1906 : [recenzja] Leszek M. Dziama Hieronim Łopaciński (aut. dzieła rec.) s. 245-246
Wzmianka o wykopaliskach przedhistorycznych Hieronim Łopaciński s. 265
Przyczynek do historyi plagiatów w piśmiennictwie polskim - Kto był autorem "Bylicy Świętojanskiej"? Hieronim Łopaciński s. 265-275
Sprawozdanie z działu archeologii przedhistorycznej na wystawach rolniczo-przemysłowej, oraz przedmiotów sztuki i starożytności w Lublinie 1901 r. Hieronim Łopaciński s. 271-276
Dwie przeróbki z XVII. figlika Reja: "Co śmiotankę s chustą zyadł" Hieronim Łopaciński s. 308-310
Z czasów wojen kozackich : przyczynki do dziejów Lublina z lat 1648-1655 ze źródeł współczesnych zebrane Hieronim Łopaciński s. 342-358