Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1939/1945, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji.
Kult Bogini-Matki w kulturach prehistorii i etnologii Edward Bulanda s. 1-10
Zabytki halsztackie z Bogumiłowa i Pyszkowa w pow. sieradzkim Jerzy Antoniewicz s. 11-41
Zabytki okresu wczesno-lateńskiego na ziemiach Polski Janina Rosen-Przeworska s. 43-68
Zabytki z cmentarzyska w Bielawach, pow. łowicki Marian J. Gozdowski s. 69-97
Kilka uwag o technice dzbana brązowego przedrzymskiego z Brzezin Feliks Łopieński s. 99-110
Nowe materiały do poznania kultury wenedzkiej Stefan Nosek s. 111-164
Dwa groby z okresu rzymskiego w Opatowie, pow. częstochowski Tadeusz Reyman s. 165-177
Grób okresu rzymskiego z Malkowic pow. pińczowski Rudolf Jamka s. 179-192
Grób popielnicowy z okresu rzymskiego z Korczewa, pow. sokołowski Bogusław Werner s. 193-197
Metodyczne badania grodzisk a zagadnienia ustroju społecznego Zofia Wartołowska s. 199-212
Cmentarzysko wczesnodziejowe w Łowiczu Krystyna Musianowicz s. 213-237
Wczesnohistoryczne zabytki z Muniny Wielkiej w pow. jarosławskim Stanisław Buratyński s. 239-249
Z pradziejów Nad-Rabia Józef Motyka s. 251-280
Uwagi o organizacji prehistorii w Polsce Włodzimierz Antoniewicz s. 281-301
Światowit Annuaire de Musée Archéologique Erasme Majewski de la Société des Sciences de Varsovie. s. 302-304
Avis. s. 304
Regulamin Redakcji Światowita. s. 304