Tytuł Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
ISSN 0082-044X
Wydawca Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Światowit : rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej
1924/1928, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji.
Wspomnienie biograficzne o archeologu i powstańcu polskim Mikołaju Witkowskim Benedykt Dybowski s. 1-4
Analiza typów antropologicznych Kazimierz Stołyhwo s. 1-96
Przyczynek do badań antropologicznych Benedykt Dybowski s. 5-10
Kilka uwag dotyczących stanowiska antropologji i jej przyszłej działalności Benedykt Dybowski s. 11-16
Wczesnohistoryczne posągi kamienne odkryte na ziemiach Polski Janina Sokołowska s. 113-151
Prof. Erazm Majewski o losach swego Muzeum Archeologicznego. s. 152-154
Akt darowizny. s. 154-157
Zapis ś. p. prof. Er. Majewskiego. s. 157
Zgon ś. p. prof. Er. Majewskiego. s. 157
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego im. Er. Majewskiego Tow. Naukowego Warszawskiego s. 158-164