Znaleziono 9 artykułów

Wandalin Szukiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poszukiwania archeologiczne w powiatach Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska) Wandalin Szukiewicz s. 2, 3-29
Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. trocki, gub. wileńska) Wandalin Szukiewicz s. 4-18
Narzędzia kamienne gładzone w pow. Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska) Wandalin Szukiewicz s. 3, 9-16
Kurhany kamienne w powiecie Lidzkim (gub. Wileńska) Wandalin Szukiewicz s. 1, 32-38
Kurhany kamienne w pow. Lidzkim, gub. Wileńskiej Wandalin Szukiewicz s. 2, 40-45
Narzędzia kamienne gładzone w powiatach Lidzkim i Trockim (gub. Wileńska) : dokończenie Wandalin Szukiewicz s. 50-58
Przedmioty bronzowe znalezione nad Niemnem i Mereczanką Wandalin Szukiewicz s. 71-75
Kamienie z wyrytemi znakami Wandalin Szukiewicz s. 109-110
Kamień z rytym rysunkiem Wandalin Szukiewicz s. 122-123