Znaleziono 4 artykuły

Janina Rosen-Przeworska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabytki okresu wczesno-lateńskiego na ziemiach Polski Janina Rosen-Przeworska s. 43-68
Zabytki celtyckie na ziemiach Polski Janina Rosen-Przeworska s. 13, 179-322
"Keltische Metallarbeiten", W. v. Jenny, Berlin 1935 : [recenzja] Janina Rosen-Przeworska Wilhelm von Jenny (aut. dzieła rec.) s. 290-291
Społeczna funkcja odzieży Janina Rosen-Przeworska s. 297-318