Znaleziono 2 artykuły

Moritz Hoernes

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieje pierwotne sztuki plastycznej w Europie od jej początku, aż do roku 500 przed Chrystusem (Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa : von den Anfängen bis um 500 vor Christi)", Hoernes, Wiedeń 1898 : [recenzja] Salomon Reinach Moritz Hoernes (aut. dzieła rec.) s. 124-128
"Natur- und Urgeschichte des Menschen", T. 1-2, Moritz Hoernes, Wiedeń ; Lipsk 1909 : [recenzja] Stanisław Lencewicz Moritz Hoernes (aut. dzieła rec.) s. 160-161