Znaleziono 36 artykułów

Andrzej Żaki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki rozwoju kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły Andrzej Żaki s. 1-214
Badania archeologiczne na Wawelu w r. 1950 Andrzej Żaki s. 32-38
Tyniec, pow. Kraków. Stanowisko 2 (jaskinie) Andrzej Żaki s. 38
Wczesnopiastowskie budowle Przemyśla i problem ich konserwacji Andrzej Żaki s. 38-49
Bilans prac wykopaliskowych w Polsce w latach 1945-1949 Andrzej Żaki s. 181, 183-184, 73-84
O surowcach i technologii wyrobu tak zwanej ceramiki białej Jerzy Dereń Leszek Stoch Andrzej Żaki s. 95-104
"Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Prace komisji areceologicznej PAN", Andrzej Żaki, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974 : [recenzja] Andrzej Żaki (aut. dzieła rec.) s. 145-157
Grobla, pow. Bochnia Andrzej Żaki s. 165-166
Grobla, pow. Bochnia J. Olszowski Andrzej Żaki s. 172
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kraków - Wawel Andrzej Żaki s. 177-178
Kraków - Dębniki Mieczysław Fraś Andrzej Żaki s. 180-181
Kraków - Wawel Andrzej Żaki s. 183-185
Ojców, pow. Olkusz Krzysztof Szuwarowski Andrzej Żaki s. 192-193
Mników, pow. Kraków Andrzej Żaki s. 198-199
Naszacowice, pow. Nowy Sącz Andrzej Żaki s. 200-201
Podzamcze, pow. Zawiercie Andrzej Żaki s. 211
Tyniec, pow. Kraków. Stanowisko 1 Andrzej Żaki s. 214-215
Smoleń, pow. Olkusz Maria Krok Elżbieta Nosek K. Szuwarowski Andrzej Żaki s. 220
Archeologia Krakowa : niektóre problemy naukowe i konserwatorskie Andrzej Żaki s. 244-251
Zawada Lanckorońska, pow. Brzesko M. Fraś Z. Taborowski Andrzej Żaki s. 304
Czchów, pow. Brzesko E. Bałtowska T. Cwiok S. Urbański Andrzej Żaki s. 317-318
Czorsztyn, pow. Nowy Targ S. Dobrzański A. Grygorowicz Andrzej Żaki s. 319-320
"Dzieje Świrza. Średniowiecze", Andrzej Żaki, Legnica 2007 : [recenzja] Mieczysław Wieliczko Andrzej Żaki (aut. dzieła rec.) s. 331
Kraków - Wawel Andrzej Żaki s. 337-339
Kurów, pow. Nowy Sącz E. Beltowska Z. Taborowski Andrzej Żaki s. 339-340
Lipnica Murowana, pow. Brzesko Hanna Pieńkowska Z. Taborowski Andrzej Zaki s. 340-341
Cerro Ayangay Andrzej Żaki s. 342-343
Cerro Pelon Andrzej Żaki s. 343-344
Cerro Agujereado Andrzej Żaki s. 344-345
    Zacytuj
  • Udostępnij
Huasachugo I-III Andrzej Żaki s. 345-346
Llanganuco I Andrzej Żaki s. 346-347
Santa Cruz Andrzej Żaki s. 347-348
Nidzica, pow. Nowy Targ L. Lakwaj Andrzej Żaki s. 348-349
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tarnów - Góra św. Marcina M. Grylowa Andrzej Żaki s. 371-372
Wytrzyszczka, pow. Brzesko E. Bełtowska J. Orłowski S. Urbański Andrzej Żaki s. 382-383
Ślady kultury trzcinieckiej w powiecie miechowskim Andrzej Żaki s. 481-493