Znaleziono 1 artykuł

K. Szuwarowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Smoleń, pow. Olkusz Maria Krok Elżbieta Nosek K. Szuwarowski Andrzej Żaki s. 220