Znaleziono 6 artykułów

Maria Krajewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Erazm Majewski i archeologia w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości Maria Krajewska s. 13-25, 8
Archeologiczne Muzeum Erazma Majewskiego w Warszawie Maria Krajewska s. 19-49
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Maria Krajewska s. 73-105
Skarby ziemi wydarte : Górny Śląsk i pogranicze, red. Eugeniusz Tomczak, Wyd. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice, 2005 : [recenzja] Maria Krajewska Eugeniusz Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 115-119
Biblioteka Izabeli i Jana Klemensa Branickich w Białymstoku Maria Krajewska s. 201-224
Erazm Majewski (1858-1922) Maria Krajewska s. 219-228