Znaleziono 14 artykułów

Paweł Szymański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe zabytki z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Dręstwo, stanowisko 1, gmina Bargłów Kościelny, powiat Augustów Jerzy Brzozowski Paweł Szymański s. 26-31
Wyszembrok, st. IVa, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Anna Gręzak Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 80
Wyszembork, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 81
    Zacytuj
  • Udostępnij
">>Odrodzenie<< i >>Twórczość<< w Krakowie (1945-1950)", Wiesław Paweł Szymański, Wrocław 1981 : [recenzja] Marek Tobera Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 124-127
Wyszembork, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69 Paweł Szymański s. 129
Szestno, st. II "Ptasia Wyspa", gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Magdalena Fedorczyk Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 142-143
Muntowo, st. XIX, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 22-70 Paweł Szymański s. 147-148
Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie : badania w latach 2009-2010 Paweł Szymański s. 183-185, 3
Wyszembork, st. V, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 196-197
Wyszembork, st. IVa, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 21-69/- Anna Grężak Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 196
Bransoleta z mazurskiego cmentarzyska w Wyszemborku : ślad kontaktów z kulturą przeworską na Mazowszu? Paweł Szymański s. 258-266
Czerwony Dwór, st. XXI, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2011 Paweł Szymański s. 293-297
Kośmidry, st. I, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2011 Paweł Szymański s. 305-308
Od epoki żelaza po schyłek okresu wędrówek ludów : badania w 1995 r. zespołu osadniczego nad jeziorem Salęt, koło Wyszemborka, gmina Mrągowo Magdalena Fedorczyk Wojciech Nowakowski Paweł Szymański s. 367-387