Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Januszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradycje kulturowe grupy Linin we wczesnej fazie kultury trzcinieckiej na Mazowszu w świetle materiałów ze stanowisk w Raszynie i w Regułach koło Warszawy Katarzyna Januszek Dariusz Manasterski s. 3, 41-48
Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie Katarzyna Januszek s. 26-28, 67-71
Ślady osadnictwa neolitycznego na stanowisku II w Wyszemborku, gmina Mrągowo, województwo warmińsko-mazurskie Katarzyna Januszek s. 74-80
Krzemienne groty strzał jako przykład wyznacznika początków epoki brązu na stanowisku 1 w Suchaczu, gm. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie Katarzyna Januszek s. 145-150