Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Nowakiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Boże, st. I, gm. Mrągowo, woj. olsztyńskie, AZP 20-69 Tomasz Nowakiewicz s. 131
Brakteaty krzyżackie z grodziska w Bezławkach : przyczynek do znajomości pruskich systemów osadniczych w Państwie Zakonnym Tomasz Nowakiewicz Marcin Rudnicki s. 165-172
Czaszkowo, woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2010 : depozyt jeziorny czy miejsce kultu? Tomasz Nowakiewicz Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz s. 179-181, 2
Lasowiec (d. Sternwalde), woj. warmińsko-mazurskie : badania w roku 2010 : co zostało z "dużej" nekropoli? Tomasz Nowakiewicz Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz s. 2, 225-227
Nowe odkrycia zausznic typu Borszczewka Tomasz Nowakiewicz s. 531-545