Znaleziono 25 artykułów

Waldemar Gliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac ks. prof. UKSW dra hab. Edwarda Nawrota Waldemar Gliński s. 29-34
Kościół katolicki w Łodzi w czasie i wojny światowej Waldemar Gliński s. 51-59
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w łódzkim okręgu przemysłowym (1905–1914) Waldemar Gliński s. 61-70
Kościół unicki w okresie porozbiorowym (1795-1814) Waldemar Gliński s. 101-111
Ks. Tadeusz Gliński (1933-1993) : duszpasterz, naukowiec, działacz społeczno-polityczny Waldemar Gliński s. 101-108
Kształtowanie się sieci diecezjalnych seminariów duchownych w okresie staropolskim oraz na przełomie XVIII i XIX wieku Waldemar Gliński s. 129-146
Średniowieczne Kielce w świetle ostatnich badań archeologicznych Nina Glińska Waldemar Gliński s. 11, 133-147
"Polska - dwa światy. Kraj i Polonia", red. Wiesław Jan Wysocki, Waldemar Gliński, Warszawa 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Waldemar Gliński (aut. dzieła rec.) Wiesław Jan Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 158-161
Bodzentyn, woj. kieleckie. Miejskie mury obronne, odcinek północny Waldemar Gliński s. 159
Kielce. St. Pałac - północne skrzydło Waldemar Gliński s. 186-187
Kielce. St. Pałac - ogród Waldemar Gliński s. 187
Kielce. Stanowisko "wzgórze pałacowe" Waldemar Gliński s. 193
Oblicze światopoglądowe i obyczajowe Stanisława Kostki Potockiego (1755-1821) Waldemar Gliński s. 205-226
"Region łódzki jako ośrodek przemysłu metalowo-maszynowego Królestwa Polskiego w latach 1864-1914", Dariusz Klemantowicz, Łódź 2008 : [recenzja] Waldemar Gliński Dariusz Klemantowicz (aut. dzieła rec.) s. 215-217
Kielce. Stanowisko Pałac-Ogród Waldemar Gliński s. 222-223
Wiślica, palatium, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63 Waldemar Gliński Jerzy Gąssowski Czesław Hadamik Jacek Koj Izabela Mianowska Zbigniew Pianowski Piotr Stachurski Agnieszka Tomaszewska Andrzej Tomaszewski Zygmunt Świechowski s. 223-225
"Fakultet Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1914 : aspekt historyczno-prawny", Tomasz Błaszczyk, Legnica 2001 : [recenzja] Waldemar Gliński Tomasz Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Plac św. Wojciecha w Kielcach w świetle badań archeologicznych, przeprowadzonych w 2006-2007 roku Nina Glińska Waldemar Gliński s. 229-270
Wiślica-"Regia", st. 2, gm. loco, woj. kieleckie, AZP 96-63/83 Waldemar Gliński s. 244
Wyniki badań archeologiczno–architektonicznych XVIII-wiecznego budynku bramnego zespołu gospodarczego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Waldemar Gliński Nina Ziębińska s. 261-278
"Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec wspólnot religijnych w Królestwie Polskim 1815-1820", Waldemar Gliński, Warszawa 2002 : [recenzja] Tomasz Błaszczyk Waldemar Gliński (aut. dzieła rec.) s. 263-265
„Minister Ecclesiae et hominum, czyli ks. Wawrzyniec Wnuk, jego życie i dzieło”, Jan Walkusz, Pelplin 2010 : [recenzja] Waldemar Gliński Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 282-283
„Działalność społeczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym (studium historyczne)”, Piotr Zwoliński, Łódź 2006 : [recenzja] Waldemar Gliński Piotr Zwoliński (aut. dzieła rec.) s. 291-292
Międzynarodowa konferencja naukowa Kongres polonii Kanadyjskiej – 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyzny i Polonii : 7-8 listopada 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Waldemar Gliński s. 296-298
„Historia Kościoła katolickiego na Śląsku”, t. 3, „Czasy nowożytne”, cz. 1, 1742 – 1845, Józef Mandziuk, Warszawa 2007 : [recenzja] Waldemar Gliński Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 470-472