Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa s. 5
Finansowanie amerykańskiego small businessu w dobie kryzysu finansowego Robert Rumiński s. 9-16
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu w Polsce w okresie spowolnienia gospodarczego Urszula Kłosiewicz-Górecka s. 17-29
Tendencje akceptacji zmian cen w międzynarodowych kolejowych przewozach pasażerskich Daria Mendyk Józef Perenc s. 31-40
Zastosowanie skali SIMALTO do kształtowania cech produktu na przykładzie pracy dziekanatu Dariusz Dąbrowski s. 43-52
Etyczne aspekty badań marketingowych – perspektywa firmy badawczej Hanna Hall s. 53-61
Zarządzanie komunikacją organizacji w obszarze social media Monika Kaczmarek-Śliwińska s. 63-74
Rola marketingu w rozwoju usług kulturalnych Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 75-85
Analiza wartości reputacji oraz mocy marki na podstawie rankingu marek polskich Grażyna Rosa s. 87-99
Sponsoring w polskim sporcie eksponowany w telewizji Tomasz Sondej s. 101-108
Specyfika systemu Timeshare oraz ocena jego oferty w RCI Marzena Wanagos s. 109-119
Znaczenie czynnika ludzkiego w usługach – spojrzenie z perspektywy kryzysu Anna Dąbrowska s. 123-135
Relacje usługodawca–usługobiorca na rynku usług hotelarskich Edyta Gołąb-Andrzejak s. 137-145
Możliwości wykorzystania badań marketingowych w marketingu relacji Izabela Ostrowska s. 147-156
Relacje uczelni z rynkiem pracy z perspektywy absolwentów Anna Krajewska-Smardz Mirosława Pluta-Olearnik s. 157-171
Struktura alokacji zasobów w kształtowaniu wartości dla klienta – podejście środków-celów Adam Sagan s. 173-186
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm handlowych: podejście pozycyjne Grażyna Śmigielska s. 187-197
Orientacja marketingowa organizacji pozarządowych – główne cechy Barbara Iwankiewicz-Rak s. 201-214
Znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego Agnieszka Smalec s. 215-227
Możliwości wykorzystania koncepcji governance w zarządzaniu publicznym Wawrzyniec Rudolf s. 229-241
Modelowe odwzorowanie strategicznych zachowań gmin w zmiennych warunkach otoczenia Magdalena Zioło s. 243-254