Znaleziono 17 artykułów

Izabela Ostrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5-6
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa Andrzej Smalec s. 7
Innowacje w kreowaniu instrumentów marketingu mix przez nowoczesny bank internetowy (na przykładzie mBanku) Izabela Ostrowska s. 81-92
Wykorzystanie wybranych narzędzi informatycznych w budowaniu relacji z klientami Izabela Ostrowska Wojciech Ostrowski s. 121-131
Wybrane aspekty procesu zakupu dokonywanego w Internecie Izabela Ostrowska s. 129-139
Konsekwencje kształtowania przekazów reklamowych z wykorzystaniem technik manipulacji Izabela Ostrowska s. 133-143
Zachowania "młodych dorosłych" w internecie jako szansa rozwoju sprzedaży w tym kanale dystrybucji Izabela Ostrowska s. 135-147
Możliwości wykorzystania badań marketingowych w marketingu relacji Izabela Ostrowska s. 147-156
Analiza zalet i wad korzystania z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie opinii konsumentów Izabela Ostrowska s. 161-171
Rekomendacje konsumenckie jako sposób pozyskiwania klientów w dobie kryzysu Izabela Ostrowska s. 219-228
Ocena skuteczności programów lojalnościowych w kształtowaniu lojalności segmentu młodych dorosłych Izabela Ostrowska s. 249-262
Możliwości i ocena wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji z wiernymi przez szczecińskie parafie Izabela Ostrowska s. 283-291
Istota i miejsce marki we współczesnym marketingu Izabela Ostrowska s. 335-343
Uwarunkowania podejmowania decyzji nabywczych przez osoby z segmentu "młodych dorosłych" Izabela Ostrowska s. 349-359
Znaczenie strony internetowej w komunikacji z młodymi konsumentami Izabela Ostrowska Wojciech Ostrowski s. 539-551