Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Różnice kulturowe w polskich i czeskich reklamach prasowych w pismach kobiecych Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka s. 11-23
Marketing zapachowy w praktyce Włodzimierz Deluga s. 25-42
Analiza działań komunikacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście teorii public relations i marketingu Paweł Kocoń s. 43-53
Innowacyjność działań reklamowych - przejawy i skutki Robert Nowacki s. 55-70
Działania promocyjne realizowane przez przedsiębiorstwa produkcyjne - wyniki badania Joanna Petrykowska s. 71-82
Personalizacja procesu komunikacji w ramach działań CRM - możliwości i ograniczenia Anetta Pukas s. 83-94
Visual merchandising jako efektywny sposób przyciągania klientów Ewa Jakubiuk Stanisław Skowron s. 95-107
Aromamarketing w kształtowaniu wizerunku marki - wybrane przykłady Beata Tarczydło s. 109-121
Marketing partyzancki - mocne i słabe strony w komunikacji marketingowej organizacji Joanna Wyrwisz s. 123-132
Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego Magdalena Brzozowska-Woś s. 135-146
Social media marketing as the new paradigm in the development of innovative tools of communication with costumers Antonio Castillo Esparcia Emilia Smolak-Lazano s. 147-161
Commercial blogs as an information activity area Agnieszka Dejnaka s. 163-173
Social media marketing w marketingu XXI wieku Anna Drab-Kurowska s. 175-186
Marketing doświadczeń w Internecie na przykładzie gier reklamowych Katarzyna Dziewanowska Agnieszka Kacprzak-Choińska s. 187-198
Advergaming i grywalizacja jako trend i szansa dla marketingu Beata Gotwald Bogdan Gregor s. 199-211
Mobile marketing w procesie decyzyjnym konsumenta Dominika Kaczorowska-Spychalska s. 213-227
Gry komputerowe i wideo jako forma rozrywki młodych konsumentów i medium komunikacji marketingowej Katarzyna Pawlak-Kołodziejska s. 229-242
Nowomowa komputerowa wśród młodych konsumentów Paweł de Pourbaix s. 243-253
Social media w komunikacji marketingowej podmiotów rynkowych Agnieszka Smalec s. 255-264
Skuteczność innowacji marketingowych w środowisku portali społecznościowych Grzegorz Szymański s. 265-273
Perspektywy rozwoju Internetu mobilnego w nowym wymiarze komunikacji z konsumentem Monika Zajkowska s. 275-286
Relacje wewnętrzne w kreowaniu lojalności pracowników Elżbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska Krystyna Iwańska-Knop s. 289-299
Nowoczesne trendy zarządzania personelem na przykładzie działań z zakresu CSR Magdalena Bsoul s. 301-310
Funkcje personelu w przedsiębiorstwie logistycznym Joanna Dyczkowska s. 311-324
Znaczenie personelu w sektorze usług TSL Barbara Kos s. 325-338
Zarządzanie zespołem wielokulturowym w kontekście rozwoju kreatywności Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 339-352
Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych w rekrutacji pracowników Magdalena Rzemieniak Monika Wawer s. 353-367
Preferencje lekarzy wobec formy sprzedaży osobistej stosowanej przez firmy farmaceutyczne- wyniki badań Agata Sokołowska Urszula Szulczyńska s. 369-381
Marketing wewnętrzny a orientacja na klienta w procesie budowy przewagi rynkowej Bogdan Wierbiński s. 383-392
Instytucje bezpieczeństwa w percepcji społecznej - wybrane aspekty Katarzyna Dojwa s. 395-407
Społeczna odpowiedzialność handlu - moda czy wyzwanie na miarę czasów? Urszula Kłosiewicz-Górecka Bożena Słomińska s. 409-421
Społeczna odpowiedzialność w marketingu - wybrane aspekty Alicja Krzepicka Jolanta Tarapata s. 423-436
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako istotny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju Małgorzata Lotko s. 437-446
Filantropia korporacyjna a realizacja celów CSR Mateusz Rak s. 447-457
Marketing społecznie zaangażowany - mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności Grażyna Śmigielska s. 459-469
Marketing ekologiczny w społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Wilk s. 471-484
Orientacja na proekologiczne potrzeby klienta - wyzwanie dla marketingu Sabina Zaremba-Warnke s. 485-500