Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa agn Smalec s. 5
Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 9-21
Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej Iwona Escher Joanna Petrykowska s. 23-37
Loyalty of “young adults” towards internet shops Leszek Gracz s. 39-49
Oczekiwania konsumentów względem internetowych źródeł informacji – wyniki badań Joanna Kos-Łabędowicz s. 51-60
Struktura i hierarchia oczekiwań konsumentów dla wybranej kategorii produktów w ujęciu jakościowym Robert Maik s. 61-74
Żywność pochodzenia morskiego jako produkt luksusowy Joanna Newerli-Guz Paulina Szychowska s. 75-86
To nie jest kraj dla starych ludzi, czyli marketing 60+ w Polsce Anna Niedzielska s. 87-94
Czas wolny jako determinanta marketingu usług turystycznych Agnieszka Niezgoda s. 95-103
Nowe uwarunkowania wpływające na zachowania klientów w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej Beata Nowatorska-Romaniak s. 105-114
Consumption as a form of image self-creation of the young people Wanda Patrzałek s. 115-124
Zachowania konsumentów na rynku kosmetyków w świetle badania własnego Joanna Pikuła-Małachowska s. 125-133
Zachowania konsumentów na rynku pasażerskich usług transportowych Grażyna Rosa s. 135-148
Role zakupowe a cele alokacji dochodów w rodzinie Adam Sagan s. 149-157
Student kierunku turystyka i rekreacja jako konsument usługi edukacyjnej w uczelni wychowania fizycznego Krystyna Buchta Małgorzata Skiert s. 159-170
Zakupy – przymus czy przyjemność? : analiza motywacji współczesnych konsumentów w świetle badań jakościowych Katarzyna Dziewanowska Agnieszka Kacprzak Monika Skorek s. 171-179
Barwa jako element marketingu sensorycznego i ważny czynnik wyboru produktu Przemysław Dmowski Maria Śmiechowska s. 181-191
Internet czy centrum handlowe? : strategie zakupowe młodych mieszkańców wybranych miast Joanna Wardzała s. 193-202
Postawy i zachowania konsumentów usług gastronomii handlowej Romuald Zabrocki s. 203-213
Wizerunek biura turystycznego a postrzegane przez klientów ryzyko związane z organizacją podróży Mirosław Zalech s. 215-228
Media społecznościowe jako obszar pozyskiwania informacji zakupowej Agnieszka Dejnaka s. 231-240
Zakupy grupowe jako sposób oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw Magdalena Dołhasz s. 241-253
Wpływ negatywnej informacji o celebrycie na wizerunek wspieranej marki Ewa Jerzyk Kamil Wyczyński s. 255-268
Percepcja klientów w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży Mariola Grzybowska-Brzezińska Andrzej Kowalkowski Adam Rudzewicz s. 269-277
Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń Anna Kozłowska s. 279-294
Blogosfera modowa w procesie informacyjno-decyzyjnym Barbara Mróz-Gorgoń s. 295-303
Fotokody – chwilowa moda czy narzędzie łączące z cyberprzestrzenią Joanna Nogieć s. 305-314
Sport i sportowcy w służbie wielkich marek Alina Oczachowska s. 315-330
Wybory reklamodawców w świetle badań – wiodące i tracące na popularności nośniki reklamowe Kamila Peszko s. 331-341
Content marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci: studium przypadku Beata Tarczydło s. 343-354