Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Agnieszka Smalec s. 7
Współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu dotycząca kreowania wizerunku regionu jako środowiska proinnowacyjnego – aspekty marketingowe Mirella Barańska-Fischer s. 11-26
Rola strategii rozwoju w procesie zarządzania konkurencyjnością klastra Bogusław Bembenek s. 27-46
Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego na zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 47-58
Promocja instytucji kultury na przykładzie muzeów etnograficznych na wolnym powietrzu Ewa Kasperska s. 59-74
Gospodarka regionalna oparta na wiedzy i innowacjach Rafał Klóska s. 75-84
Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego Sławomir Kotylak s. 85-98
Wykorzystanie modeli ścieżkowych do wyznaczania indeksów atrakcyjności obszarów terytorialnych Łukasz Skowron s. 99-115
Nowoczesne technologie w zarządzaniu jako odpowiedź uczelni wyższych na rynkowe potrzeby sektora mikro i małych przedsiębiorstw Rafał Szymański s. 117-126
Aktywność marketingowa lokalnych organizacji turystycznych na przykładzie województwa pomorskiego Marzena Wanagos s. 127-140
Bariery w prowadzeniu działalności promocyjnej przez samorządy gmin województw Polski wschodniej Mirosław Zalech s. 141-153
Orientacja marketingowa urzędu administracji publicznej na przykładzie Urzędu Transportu Kolejowego Mirosław Antonowicz Jakub Majewski s. 157-171
Znaczenie odwołań do tradycji w marketingu żywności Paweł Bryła s. 173-188
Wybrane miasta Pomorza Zachodniego w aspekcie zarządzania marką jednostek samorządu terytorialnego Wojciech Drożdż s. 189-198
Rola marketingu w kształtowaniu kapitału społecznego Polaków Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 199-212
Kierunki aplikacji dwuwymiarowych kodów matrycowych w działaniach jednostek samorządu terytorialnego Joanna Nogieć s. 213-223
Marketing miejsc w kontekście wzmacniania i kształtowania tożsamości terytorialnej Andrzej Raszkowski s. 225-234
Marketing w sieci organizacyjnej na przykładzie klastra Doliny Ekologicznej śywności Stanisław Skowron s. 235-248
Marketing w instytucjach pomocy społecznej Daminika Socha s. 249-259
Jakość jako narzędzie kształtowania produktu usługowego kwater wiejskich Daniel Szostak s. 261-271
Aktywność marketingowa przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju Iwona Wilk s. 273-287
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw we współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Zielińska s. 289-301
Znaczenie produktów lokalnych w różnicowaniu oferty turystycznej regionu Małgorzata Czerwińska-Jaśkiewicz s. 305-313
Znaczenie działań promocyjnych w kreowaniu wizerunku wybranych miast Włodzimierz Deluga s. 315-330
Ocena działalności promocyjnej Kołobrzegu w 2012 roku Ewa Dłubakowska-Puzio s. 331-340
Region Morza Bałtyckiego jako marka na rynku globalnym Marek Grzybowski s. 341-357
Wewnętrzne public relations jako determinanta klimatu organizacyjnego na przykładzie organizacji publicznych Paweł Kocoń s. 359-368
Image of public administration and its changes Aleksandra Perchla-Włosik s. 369-381
Produkt regionalny w promocji miasta Adam Rudzewicz s. 383-392
Social media as a promotion tool of polish universities Anna Scheibe s. 393-403
E-administration as a mean of communication between government bodies and their environment Agnieszka Smalec s. 405-417
Strategia public relations w gminie Joanna Wiażewicz s. 419-433
Promocja regionu turystycznego na przykładzie kampanii "Tajemniczy Dolny Śląsk" Piotr Zawadzki s. 435-447
Postrzegana atrakcyjność Krakowa wśród odwiedzających turystów na tle wybranych miast europejskich Sebastian Brańka s. 451-464
Studenci – lokalni patrioci czy obywatele świata? : znaczenie poczucia przynależności studentów do miejsca studiowania w kontekście kształtowania wizerunku ośrodka akademickiego Marcin Gębarowski s. 465-474
Политические технологии и их применение Александр Гугнин Гугнина Гугнина s. 475-490
Rankingi uczelni jako przedmiot opinii ich interesariuszy oraz źródło informacji dla kandydatów na studia Hanna Hall s. 491-503
Koszty promocji w kampaniach wyborczych Piotr Lenik s. 505-514
Rola lokalnych społeczności w kształtowaniu zadowolenia i lojalności turystów na przykładzie Krakowa Renata Seweryn s. 515-530
Warunki adaptacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w gminach na przykładzie wybranych gmin województwa pomorskiego Edyta Spodarczyk s. 531-540