Znaleziono 6 artykułów

Anna Krajewska-Smardz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie koncepcji "sharing economy" na rynku turystycznym Izabela Gruszka Anna Krajewska-Smardz Katarzyna Szalonka s. 31-42
Kluczowe kompetencje menedżera marketingu w kontekście wdrożenia ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Anna Krajewska-Smardz s. 101-110
Relacje uczelni z rynkiem pracy z perspektywy absolwentów Anna Krajewska-Smardz Mirosława Pluta-Olearnik s. 157-171
Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przykładzie parków wodnych Izabela Gruszka Dariusz Ilnicki Anna Krajewska-Smardz s. 273-283
Wykorzystanie Internetu w komunikacji uczelni z absolwentami w świetle badań Anna Krajewska-Smardz Mirosława Pluta-Olearnik s. 363-375
Cele i korzyści budowania relacji szkoły wyższej z absolwentami Anna Krajewska-Smardz s. 383-398