Znaleziono 13 artykułów

Adam Sagan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych Grażyna Plichta Adam Sagan s. 87-98
Konsument w układach sieciowych : specyfika podejść badawczych Adam Sagan s. 95-106
Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych Adam Sagan s. 127-138
Inbound marketing jako model komunikacji rynkowej: podejście analityczne i wskaźniki skuteczności Adam Sagan Emilia Smolak-Lazano s. 147-157
Role zakupowe a cele alokacji dochodów w rodzinie Adam Sagan s. 149-157
Temperament a ryzyko : efekty interakcyjne jako kryterium segmentacji w marketingu relacji Adam Sagan Anna Siwy-Hudowska s. 149-156
Struktura alokacji zasobów w kształtowaniu wartości dla klienta – podejście środków-celów Adam Sagan s. 173-186
Analiza inwariancji pomiaru w badaniach przekrojowych Adam Sagan s. 187-197
Konsument na rynku globalnym : analiza wskaźnikowa potencjału rynkowego Adam Sagan s. 197-204
Wartości osobowe konsumentów a środki i cele oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych Adam Sagan s. 249-259
Przyczynowość w badaniach marketingowych Adam Sagan s. 273-283
Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta : modelowanie strukturalno-sieciowe Joanna Białynicka-Birula Adam Sagan s. 417-430
Wartość dla klienta w ujęciu prakseologicznym - założenia teoretyczne i metody badawcze Adam Sagan s. 505-517