Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Agnieszka Smalec s. 5
Kierunki zmian działań marketingowych organizacji pozarządowych Barbara Iwankiewicz-Rak s. 9-17
Brand of the region in context of socio-economic development in Poland Rafał Klóska s. 19-27
Badania nad marką szkoły wyższej Arkadiusz Kulig Grażyna Nowaczyk s. 29-38
Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu Jacek Michalak s. 39-48
Wizerunek Olsztyna w oczach jego mieszkańców Mariola Grzybowska-Brzezińska Adam Rudzewicz s. 49-60
Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa Renata Seweryn s. 61-73
Strategie konkurencyjne wyższych uczelni w Polsce Urszula Szulczyńska s. 75-83
Modele marketingowe instytucji badawczych i naukowych Aleksander Lotko Marzena Walasik s. 85-96
Samorząd gospodarczy jako partner samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej Katarzyna Walkowiak s. 97-108
Wsparcie rozwoju lokalnego przez działania marketingowe władz samorządowych Marzena Wanagos s. 109-117
Event jako szczególny instrument marketingu miejsc na przykładzie Lublina Joanna Wyrwisz s. 119-127
Wykorzystanie wizerunku znanych osób w promocji miasta na przykładzie Jeleniej Góry Piotr Zawadzki s. 129-140
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) – mit czy rzeczywistość? Barbara Kos s. 143-157
CSR szansą dla osób niepełnosprawnych Magdalena Maciaszczyk s. 159-167
Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia Krystyna Mazurek-Łopacińska Magdalena Sobocińska s. 169-179
Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? : trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody Robert Nowacki s. 181-197
Komunikacja z rynkiem docelowym w ramach marketingu zrównoważonego Iwona Wilk s. 199-207
Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych Lucyna Witek s. 209-217
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako determinanta przeobrażeń marketingu Sabina Zaremba-Warnke s. 219-227
Postrzeganie autentyczności jako determinanta zachowań konsumentów na rynku regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych Paweł Bryła s. 231-239
Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Marcin Gąsior s. 241-252
Jarmarki jako forma promocji produktów tradycyjnych Agnieszka Smalec s. 253-266
The consumer ethnocentrism diagnosis of Poles, Slovakians and Romanians with the use of the CETSCALE method Andrzej Szromnik s. 267-279
The effect of the product’s country-of-origin and Polish, Ukrainian and Romanian consumers’ purchasing decisions Elżbieta Wolanin-Jarosz s. 281-294