Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Aspiracje konsumentów dotyczące urządzania mieszkań jako determinanta ich zachowań na rynku artykułów wyposażenia wnętrz Aleksandra Burgiel s. 11-25
Marital roles in market decision-taking Adam Drab Roman Kozieł s. 27-40
Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT Marcin Gąsior s. 41-52
Zachowania indywidualnych darczyńców jako konsumentów na rynku organizacji charytatywnych Barbara Iwankiewicz-Rak s. 53-64
Klient na rynku samochodów osobowych w Polsce Regina Klimkowska s. 65-76
Konsument na rynku Unii Europejskiej - wybrane aspekty Marcin Komor s. 77-90
Konsumencka ocena jakości usług hotelarskich Wojciech Kozłowski Jacek Michalak s. 91-103
Turyści krajowi i zagraniczni oraz ich zachowania związane z podróżami kulturowymi Agata Niemczyk s. 105-118
Orientacja na klienta w modelu CMM w procesie innowacji i wprowadzania produktu na rynek Ireneusz P. Rutowski s. 119-132
Postrzeganie przez konsumentów postępowania reklamacyjnego Przemysław Dmowski Maria Śmiechowska s. 133-146
Kobieta jako uczestnik procesu podejmowania decyzji nabywczych na rynku żywności Joanna Zrałek s. 147-159
Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentów Łukasz Brych Łukasz Skowron s. 163-173
Poziom świadomości praw konsumentów osób starszych w świetle badań własnych Anna Dąbrowska s. 175-188
Zachowania młodych konsumentów - zakupy kompulsywne Karolina Ertmańska s. 189-200
Młodzi oraz starsi klienci banku - ich zachowania i ocena działań marketingowych Maria Grzybek Wiesław Szopiński s. 201-210
Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku żywności ekologicznej Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 211-222
Zachowanie młodych konsumentów i seniorów na rynku spożywczych produktów luksusowych Daniel Długosz Joanna Newerli-Guz s. 223-232
Znaczenie języka w decyzjach młodych konsumentów w wyborze miejsca wakacji - przykład Polski i Hiszpanii Małgorzata Bartosik-Purgat Agnieszka Niezgoda s. 233-244
Information and communication processes among younger and older consumers Wanda Patrzałek s. 245-256
Seniorzy na rynku usług kulturalnych na przykładzie kin studyjnych Kamila Szymańska s. 257-270
Legal culture of big city young consumers Joanna Wardzała-Kordyś s. 271-284
Znaczenie zaufania w strategiach marketingowych opartych na współtworzeniu wartości z klientami Grzegorz Baran Małgorzata Marzec s. 287-302
Model Pentadigm jako podstawa tworzenia wartości dla klienta Dorota Bednarska-Olejniczak s. 303-316
Zaawansowanie strategii zarządzania relacjami w bankach detalicznych działających w Polsce Krzysztof Biernacki s. 317-330
Rola kultury organizacyjnej w kreowaniu relacji w przedsiębiorstwach Agnieszka Budzewicz-Guźlecka s. 331-340
Między uległością a suwerennością konsumencką - zmiany w relacjach producent-konsument na rynku w XXI wieku Felicjan Bylok s. 341-355
Znaczenie nagradzania w programach lojalnościowych Urszula Chrąchol s. 357-366
Marketingowe kształtowanie relacji rynkowych z usługobiorcami Dariusz Dąbrowski s. 367-381
Cele i korzyści budowania relacji szkoły wyższej z absolwentami Anna Krajewska-Smardz s. 383-398
Klient we współczesnej koncepcji zarządzania jakością opartej na normach ISO serii 9000 Robert Maik s. 399-412
Clienting w działalności marketingowej współczesnych przedsiębiorstw Agata Małysa-Kaleta s. 413-424
Bazy danych w implementacji koncepcji zarządzania relacjami z klientem w biurach podróży Izabela Michalska-Dudek s. 425-433
Wpływ komunikacji interpersonalnej na kształtowanie relacji z klientami w firmach usługowych Agnieszka Rybowska s. 435-445
Zastosowanie wybranych instrumentów marketingu partnerskiego w biurach podróży Izabela Sowier-Kasprzyk s. 447-459