Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Agnieszka Smalec s. 5
Statystyczna analiza rozwoju regionalnego w Polsce Rafał Klóska s. 9-20
Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu Mariola Łuczak s. 21-31
Sustainable city marketing: a modern management model Agnieszka Łukasiewicz-Kamińska s. 33-42
Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego Piotr Kułyk Mariola Michałowska Paulina Paluszkiewicz s. 43-53
Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa Beata Paliś s. 55-69
Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Grażyna Rosa s. 71-82
Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata Kamil Wiśniewski Jerzy Zwoździak s. 83-98
Nowoczesna obsługa pacjenta Iwona Czerska s. 101-109
Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzaniu organizacjami non profit Jacek Dziwulski s. 111-122
Komunikacja naukowców z przedsiębiorstwami: różnice w sposobach upowszechniania wyników badań przez kobiety i mężczyzn Marzena Feldy s. 123-133
The evaluation of the use of mobile apps by citizens of Polish voivodeships cities Leszek Gracz s. 135-146
Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektroniczne Barbara Kos s. 147-159
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez organizacje non profit Joanna Kos-Łabędowicz s. 161-170
Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni Mirosława Pluta-Olearnik s. 171-181
Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych Magdalena Rzemieniak s. 183-192
Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu Agnieszka Smalec s. 193-205
Social media w komunikacji marketingowej wykorzystywane przez polskie urzędy wojewódzkie w promocji zdrowia Tomasz Holecki Katarzyna Lar Magdalena Syrkiewicz-Świtała s. 207-216
City placement w promocji Lublina Joanna Wyrwisz s. 217-225
Administracja publiczna na rzecz rozwoju gospodarki regionu – wybrane problemy kształtowania współpracy z MSP w regionie łódzkim Mirella Barańska-Fischer s. 229-238
Satysfakcja i lojalność członkowska w zarządzaniu rozwojem klastra Bogusław Bembenek s. 239-255
Kreowanie sylwetki absolwenta uczelni wychowania fizycznego – perspektywa studenta i nauczyciela Krystyna Buchta Małgorzata Skiert Maria Anna Turosz s. 257-269
Oczekiwania dolnośląskich podmiotów medycznych względem klastra turystyki medycznej w świetle badań empirycznych Marcin Haberla Aleksandra Kuźmińska-Haberla s. 271-278
Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości Marta Kawa Wiesława Kuźniar s. 279-287
Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela Anetta Pukas s. 289-299