Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Izabela Ostrowska Grażyna Rosa s. 5-6
Skuteczna akcja marketingu szeptanego Beata Tarczydło s. 9-18
Komunikowanie społeczne w aspekcie budowania wizerunku organizacji pozarządowych Agnieszka Dejnaka Aleksandra Perchla-Włosik s. 19-31
Media społecznościowe w działaniach marketingowych firm i pomiar ich skuteczności Joanna Kos-Łabędowicz s. 33-41
Wpływ różnic pokoleniowych na sposoby komunikacji Polaków Grażyna Rosa s. 43-51
Nastawienie młodzieży polskiej do reklam Grzegorz Szymański s. 53-62
Instrumenty reklamy i ich wpływ na zachowania konsumentów na rynku soków Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 63-73
Kierunki zmian orientacji rynkowej aptek Katarzyna Szalonka s. 77-86
Marketing bankowy na przykładzie Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Oddział w Rzeszowie Wiesław Szopiński s. 87-96
Kampanie promocyjne o charakterze promocji towarowej na rynku mleka w Polsce Monika Świątkowska s. 97-107
Innowacje marketingowe i ich wykorzystanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Monika Wojtkiewicz s. 109-117
Strategia kreowania marki jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia Andrzej Raszkowski s. 119-127
Wybrane aspekty procesu zakupu dokonywanego w Internecie Izabela Ostrowska s. 129-139
Badania rynku jako narzędzie doskonalenia oferty firmy szkoleniowej Anita Proszowska s. 143-152
Satysfakcja studentów: ocena jakości kształcenia Adam Rudzewicz s. 153-161
Organizacja fraktalna jako strategia rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa Maria Majewska s. 165-174
Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej Piotr Cyrek s. 175-187
Co-branding odpowiedzią na zmieniające się otoczenie Magdalena Grębosz s. 189-196
Usługi profesjonalne w organizacjach klastrowych Magdalena Małachowska Anna Szwajlik s. 197-206