Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec Marzena Wanagos s. 7
Skuteczność reklamacji w ocenie konsumenckiej Urszula Balon s. 11-19
Nowe spojrzenie na system zarządzania jakością w normie ISO 9001:2009 Jerzy Czermiński s. 21-31
Badanie jakości usług świadczonych przez restauracje metodą ankietową i metodą mystery shopping Joanna Dziadkowiec s. 33-44
Konsumencka ocena jakości usług świadczonych przez Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Małgorzata Godlewska Małgorzata Wojtan s. 45-53
Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej Jerzy Gospodarek s. 55-68
Internacjonalizacja usług a polityka Unii Europejskiej Marcin Komor s. 69-80
Ocena porównawcza usług gastronomicznych na terenie Gdyni z wykorzystaniem metody Servqual Renata Korzeniowska-Ginter Joanna Replińska s. 81-91
Rynek usług sportowo-rekreacyjnych typu fitness w aglomeracji trójmiejskiej Stanisław Kowalewski Tomasz Studzieniecki s. 93-104
Ocena jakości technicznej biur podróży zlokalizowanych w Lublinie Anna Mazurek-Kusiak s. 105-114
Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce Jolanta Mirek s. 115-125
Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów przedsiębiorstwa Marcin Piątkowski s. 127-134
Strategia marketingu zróżnicowanego opartego na segmentacji rynku telewizyjnego (narrowcasting) Wiktor Piątkowski s. 135-143
Karta zbliżeniowa i bezpieczeństwo jej użytkowania przez konsumenta Marcin Pigłowski s. 145-153
Konkretyzowanie jakości jako wartości konsumenckiej w procesach wytwórczych i usługowych Barbara Pytko s. 155-165
Podróże motywacyjne a rozwój hotelarstwa Józef Sala s. 167-175
Zagrożenia w produkcji i obrocie żywnością w opinii pracowników barów bistro Paweł Nowicki Tadeusz Sikora s. 177-187
Jakość w rachunkowości Violetta Skrodzka s. 189-196
Wykorzystanie modelu Kano do klasyfikacji wymagań stawianych usługom certyfikacyjnym Agata Szkiel s. 197-205
Rozwój usług laboratoriów z elastycznym zakresem akredytacji Joanna Wierzowiecka s. 207-215
Wybrane problemy segmentacji rynku usług żywieniowych Romuald Zabrocki s. 217-227
Rola nowoczesnych technologii w komunikacji marketingowej Agnieszka Budzewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 231-240
Wyróżniki marketingowego lub rynkowego zorientowania w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na terenie Polski Iwona Escher s. 241-251
Usługi internetowe w państwach regionu Morza Bałtyckiego: analiza rynku Marek Grzybowski s. 253-263
Wpływ tendencji występujących po stronie popytu na fenotyp współczesnej turystyki Magdalena Kachniewska s. 265-275
Determinanty wyboru usług edukacyjnych na przykładzie szczecińskich szkół policealnych Cosinus Marika Klimkiewicz Kamila Peszko s. 277-285
Zastosowanie badań marketingowych w przedsiębiorstwach usługowych funkcjonujących na terenie Polski Joanna Petrykowska s. 287-295
Pozycjonowanie a siła marki na podstawie rankingu marek polskich Grażyna Rosa s. 297-305
Kampanie reklamowe w komunikacji samorządu z otoczeniem Agnieszka Smalec s. 307-318
Wybrane elementy komunikacji marketingowej w organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska Marzena Wanagos s. 319-328
Perspektywy wykorzystania żywności etnicznej w gastronomii Ewa Babicz-Zielińska Marzena Jeżewska-Zychowicz s. 331-339
Pozycja i świadomość konsumenta na rynku usług finansowych - diagnoza i prespektywy Adam Berembruch s. 341-353
Refleksyjne, nawykowe i nieplanowane zachowania konsumentów na rynku usług Anna Borawska s. 355-364
Ekospa a zarządzanie doświadczeniem klienta Waldemar Cudny Rafał Rouba s. 365-376
Single jako konsumenci usług rynkowych ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych Anna Dąbrowska Mirosława Janoś-Kresło s. 377-388
Wybrane czynniki wpływające na zachowania e-konsumentów w Polsce Leszek Gracz s. 389-398
Obsługa kelnerska i dodatkowa oferta a gotowość konsumentów do korzystania z usług gastronomicznych Robert Gajda Marzena Jeżewska-Zychowicz s. 399-407
Zmiany w zachowaniach klientów Aneta Kisiel s. 409-418
Czynniki kształtujące postawy i zachowania konsumentów produktów mleczarskich w procesie świadczenia usług handlowych Karol Krajewski s. 419-428
Rynkowe uwarunkowania rozwoju nowych form żywności w aspekcie ich właściwości oraz potrzeb i oczekiwań młodych konsumentów Agata Majewska Anna Platta s. 429-438
Usługobiorca na współczesnym rynku turystycznym Barbara Marciszewska s. 439-448
Zachowanie konsumentów na rynku usług kosmetycznych - wybrane aspekty Joanna Newerli-Guz s. 449-455
Stereotyp mężczyzny w usługach kosmetycznych Agnieszka Rybowska s. 457-465
Od konsumenta do prosumenta: analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych w Polsce Nina Stępnicka s. 467-476
Konsumpcja produktów ekologicznych - snobizm czy świadomy wybór Maria Śmiechowska s. 477-488
Badania postaw konsumentów na rynku usług turystycznych jako podstawa kształtowania strategii marketingowych przedsiębiorstw Monika Świątkowska s. 489-500
Próba określenia sylwetki nabywcy produktów pszczelich Aleksandra Wilczyńska s. 501-509
Kształtowanie zachowań konsumentów poprzez ofertę usługową centrów handlowych Grażyna Złotkowska s. 511-520