Znaleziono 9 artykułów

Izabela Michalska-Dudek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanse i trudności w budowaniu lojalności polskich konsumentów za pomocą programów lojalnościowych Izabela Michalska-Dudek s. 55-66
Wirtualizacja i prosumpcja : innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce Daria E. Jaremen Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 55-68
Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku turystycznym jako źródło wiedzy w podejmowaniu decyzji marketingowych Daria Elżbieta Jaremen Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 85-93
Badanie lojalności klientów biur podróży Izabela Michalska-Dudek s. 141-152
Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki w gminie miejsko-wiejskiej Wleń Izabela Michalska-Dudek Renata Przeorek-Smyka s. 243-254
Wykorzystanie programów lojalnościowych na rynku biur podróży Izabela Michalska-Dudek s. 272-279
Bazy danych w implementacji koncepcji zarządzania relacjami z klientem w biurach podróży Izabela Michalska-Dudek s. 425-433
"Turystyka smoleńska" przykładem produktu tanatoturystycznego biur podróży Izabela Michalska-Dudek Renata Przeorek-Smyka s. 471-483
Banner, mailing, newsletter jako narzędzia reklamy internetowej wykorzystywane przez biura podróży Izabela Michalska-Dudek Andrzej Rapacz s. 589-595