Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Rosa Agnieszka Smalec s. 7
Zarządzanie wiedzą w klastrze Bogusław Bembenek s. 11-26
Rola klastrów w strategii marketingowej miast i regionów a zaangażowanie władz lokalnych w ich tworzenie i rozwój Edward Chrzan s. 27-38
Udział funduszy europejskich w realizacji celów strategii rozwoju miasta na przykładzie projektu Civitas Renaissance w Szczecinku Tomasz Heese Ewa Kasperska s. 39-52
Identyfikacja regionalna i branżowa a rozwój inicjatywy klastrowej na przykładzie Ciechocińskiego Klastra Uzdrowiskowego "Dolina Zdrowia" - wyniki badań Anna Lis s. 53-68
Specyfika komunikacji marketingowej w klastrze Magdalena Małachowska s. 69-80
Rynek usług w województwie zachodniopomorskim - stan i perspektywy rozwoju Grażyna Rosa s. 81-92
Koncepcje zrównoważonego rozwoju aglomeracji w ujęciu klimatycznym Magdalena Fortuna Kornelia Kwiecińska Łukasz Szałata s. 93-105
Potencjał obiektów hotelarskich w organizowaniu spotkań biznesowych w przestrzeni miejskiej - wprowadzenie do problematyki Daniel Szostak s. 107-116
Społecznie odpowiedzialne banki szansą na rozwój regionu Małgorzata Tereszczyk-Kaczmarek s. 117-126
Znaczenie turystycznego produktu kulturowego dla Krakowa Patrycja Brańka Sebastian Brańka s. 129-141
Charakterystyka marketingu regionalnych produktów żywnościowych we Francji - wyniki badania Paweł Bryła s. 143-159
Oferta miasta akademickiego a oczekiwania studentów (na przykładzie Rzeszowa oraz studentów Politechniki Rzeszowskiej) Marcin Gębarowski s. 161-172
Wybrane aspekty rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej Wiesława Kuźniar s. 173-185
Ocena wartości produktu terytorialnego metodą refleksji strategicznej Marek Rawski s. 187-200
Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) Renata Seweryn s. 201-216
Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu Stanisław Minta Bożena Tańska-Hus s. 217-230
Znaczenie obiektów dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju oferty turystycznej Dolnego Śląska Piotr Zawadzki s. 231-240
Rola administracji publicznej w kreowaniu wizerunku regionu - implikacje dla biznesu i interesariuszy Mirella Barańska-Fischer s. 243-256
Badanie wizerunku miast z wykorzystaniem metod opartych na swobodzie skojarzeń Magdalena Daszkiewicz s. 257-266
Wyróżniki tożsamości miast podlaskich w opinii ich lokalnych liderów Ewa Glińska s. 267-284
Nowoczesna gmina jako podmiot zarządzania - warunki i narzędzia Barbara Pytko s. 285-298
Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie działań samorządowych Gdyni Marzena Wanagos s. 299-313
Rola wydarzeń w kształtowaniu wizerunku miasta Daria Elżbieta Jaremen Elżbieta Nawrockia s. 317-330
Miasto przyszłości - miasto ludzi Anita Kijanka s. 331-342
Rola specjalnych wydarzeń w marketingu destynacji i rozwoju turystyki Dariusz Kuczyńki s. 343-355
Promocja jako instrument marketingu terytorialnego na przykładzie Kołobrzegu Beata Meyer s. 357-370
Zmiany w koncepcji zintegrowanej komunikacji marketingowej miast - zakres i uwarunkowania Anna Niedzielska s. 371-383
Czynniki sukcesu strategii promocji miasta Andrzej Raszkowski s. 385-398
Reklama zewnętrzna w komunikacji marketingowej miast i regionów Agnieszka Smalec s. 399-410
Formy i zakres działań promocyjnych gmin wiejskich województwa lubelskiego Mirosław Zalech s. 411-421
Koncepcja wykorzystania ambient marketingu do promocji Kołobrzegu podczas UEFA Euro 2012 Ewa Dłubakowska-Puzio s. 425-434
Imprezy sportowe w promocji miast, regionów, krajów Jarosław Kowalski s. 435-446
Koncepcja zintegrowanej promocji wewnętrznej w marketingu terytorialnym Katarzyna Łazarko s. 447-457
E-urząd - nowoczesne kanały komunikacji w urzędzie publicznym Aleksandra Makowska s. 459-470
Satysfakcja klienta w urzędach administracji publicznej Jacek Michalak Adam Rudzewicz s. 471-480
Zastosowanie sprzedaży osobistej w gminie Joanna Wiażewicz s. 481-492
The marketing of ideas of think tanks as the communication strategy on the political arena Antonio Castillo Esparcia Emilia Smolak-Lazano s. 495-510
Lokalni liderzy i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie południowego Podlasia Grzegorz Godlewski Szczepan Kalinowski s. 511-520
Osoba jako produkt w koncepcji marketingu wyborczego Piotr Lenik s. 521-533
Teoria cyklu życia produktu w kontekście marketingu politycznego Marek Sempach s. 535-547